Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Баптистката Църква, СкорничещCod 1651


Баптистката църква в Скорничещ е единственото място за поклонение от този вид в града.
Баптистите са християни, които включват група от вярвания и църкви, които следват доктрина, в която кръщенето се прави само за хората, които са имали изповед във вярата и което трябва да се направи чрез потапяне. Баптистката изповед слага акцент върху кръщенето на възрасните, което трябва да се състои чрез пълно потапяне след изповед на вярата в Иисус като Спасител и Господ. Други вярвания на баптистите са свободата на душата, изповед само чрез вяра, Библията като единствен авторитет и автономия на местната църква.
Много вярват в протестантизма на баптистите, но има исторически доказателства, които противоречат на това. Baptist World Alliancе дава по-голям брой от 44 милиона членове и приблизително 150.000 конгрегации. През 2002 година, били повече от 100 милиона баптисти в цял свят и повече от 33 милиона в Северна Америка. Според броя на членовете в цял свят, баптистите са най-голямото християнско вероизповедание, в сравнение с други протестантски вероизповедания.
Баптистите вярват в религиозната свобода, в Библията катоо единствен авторитет и книга за доктрини, изповед само чрез вяра и в автономията на църквата.
Баптистките църкви не са подчинени на никоя централна правителствена власт, което има като ефект разнообразие на кредото от една църква на друга. Тези църкви са признати от Министерството на вероизповеданията и съществува на държавно ниво Съюз на баптистките християни.
Различните баптистки вярвания са общи за всички баптистки църкви, някои от тях са разпръснати и от други неопротестантски вярвания. Между баптистките значителни доктрински документи са Изповед за баптистка вяра от Лондон (1689) ии Изповед за вяра в Баптисткото вероизповедание в Румъния.
Между различните баптистки вярвания са : авторитетност на Библията, автономия на местните църкви, свещеничество на вярващите, признаване на два символа на вярата (Кръщенето и Божията вечеря), индивидуалната свобода ан душата, отделянето на Църквата от Държавата и признаването на три функции в църквата (на пастор и на презвитер и тази на дякон).
На ниво област Олт има 10 баптистки църкви.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699510