Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Божият Мост, ПоноарелеCod 1485


Божият мост е единствената естествена пътна отсечка, функционираща на национално ниво, бидейки остатък от Пещерата на моста, която е резултат  от срутването на този таван. Това е най-големият естествен мост в страната и вторият по големина в Европа (с дължина 30 м, 13 м ширина, 22 м височина и дебелина 9 м), но единственият в света, отворен за движение (включително за тежкотоварни).

С петрографски състав, представя масивна структура от стратифицирани варовици в плитчини от 1-2 метра, като сводът надолу по течението е в много по-добро състояние на съхранение, отколкото този нагоре срещу течението.

Можете да се възхищавате на поста в цялото му величие от депресията на пещерата, откъдето се разкрива отварянето към Валя Прагулуй и неговата етажирана структура, изработена от припокриващи се варовикови блокове подложени на ерозия и лошото време.

Гледан от противоположната страна, откъм Валя Туркулуй, мостът се налага като гигантска дъга, закалениа, под която се се възхищава Хълма на пещерата и синьото небе.

Местните хора са запазили много легенди за формирането на моста, които обясняват наименованието Божия мост или Моста на великаните:

От възрастните се раказва, че тук е живял дяволът, а хората се молели на Бога да ги избави от него. Тогава Бог ударил с дланта си тавана на пещерата, където живеел дяволът, който се свлякъл над входа. Но дяволът се отървал, излизайки от другия отвор на пещерата и провиснал, захванат с ноктите си върху Хълма на пещерата. След това дяволът се качил на една скала, която носи неговото име: Дяволската скала.

Друга легенда разказва, че мостът е построен от Бога, за да може св. Никодим да премине през Тисмана, след като хората са го прогонили от селото, като поставили в чантата му кокошка с прерязано гърло, хляб и нож, обвинявайки го в кражба. Към 1370 г., монахът се стремял да намери водопад, който му се явил на сън и над който трябва да построи манастир. От Поноареле заминал за Тисмана, където построил манастир (Тисмана). Преди да замине, проклел водата в Поноареле, да бъде без риба и да я погълне земята. И точна така се случило, защото по течението й са построени 8 мелници, а в нея не живее никаква риба.

Друга легенда разказва, че мостът е построен от Херкулес.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688294