Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Бюст Александру Йоан Куза, КорабияCod 1611


Бюстът на Александру Йоан Куза е разположен в централната зона на град Корабия.
Историята на гарда е свързана с името на Александру Йоана Куза. На територията на днешния град, през XIX век, се намирало село Корабия, собственост на манастир Бистрица. Заради Г.Бибеску, собственик на платформата в Ислаз (от където е товарено зърното на бившата област Романац), създавало много трудности на търговците от Каракал при износа на зърно, 37 от тях, с петиция до Александру Йоан Куза от 24 юни / 6 юли 1859 година , искат сградата на нова платформа в село Корабия (считайки се, че има по-благоприятна позиция на Дунав от Ислаз) и превръщането на това село в свободен град. За това се предлагало откупването на 1.000 акра, на които да се построят къщите на новия град, а името на новия град да бъде Александру Йоан Куза. Владетелят одобрява, теоретично, построяването на платформата и на новия град, с име Мирча, в памет на владетеля Мирча чел Бътрън, но проектът не е започнал практически по това време.
Едва през 1871 година , след подновяване на стъпките от търговците в Романац, е приет Закона за създаване на град Корабия на 30 ноември/11 декември 1871, закон, чрез който се отпускат на бъдещия град 500 акра за построяването на жилища и обществени услуги и се определя построяването на новото пристанище на брега на Дунав.
Александру Йоан Куза е роден на 20 март 1820 година в Бърлад, Княжество Молдова, днес в Румъния и умира на 15 май 1873 година в Хайделберг, Германия. Той е първият владетел на Обединените Княжества и на Национална държава Румъния. Участва активно в революционното движение през 1848 година в Молдова и в борбата за обединение на Княжествата. На 5 януари 1859 година, Куза е избран за управител на Молдова, а на 24 януари 1859 година и на Цара Ромъняска, като така става обединението на тези две княжества. Станал управител, Куза води поддържана политическа и дипломатическа дейност за признаване на обединението на Молдова и Цара Ромъняска от Суверената Власт и Силите Гаранти и след това за извършване на обединението на румънските княжества чрез създаването на конституционна и административна единица, което става през януари 1862 година, когато Молдова и Цара Ромъняска формират една държава, приемайки официално, през 1862 година, името Румъния и формирайки модерната румънска държава, със столица в Букурещ, с единствено събрание и единствено правителство.
Куза е принуден да абдикира през 1866 година от широка коалиция на партиите по онова време, назована и Чудовищната коалиция, заради различната политическа ориентация на членовете й, които реагират така пред авторитарните прояви на владетеля.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11710510