Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Военноморски Музей, КонстанцаCod 1150


Чрез Решение на Министерски съвет номер 1127 от 29 май 1969 година, публикувано в Официалния бюлетин на R.S.R., година V, номер 63, стр. I, от 2 юни 1969 година,  Румънският военноморски музей е заверен като институция от републикански интерес, музей от категория I, единствен в страната. Разположен на мястото на бившето Морско училище, на 3 август 1969 година,Румънският военноморски  музей отваря врати в Констанца, имайки за ядро морска изложба, организирана в Мангалия през 1965. Чрез закон номер 311/2003 за Музеите и обществените колекции,Румънският военноморски  музей е потвърден отново като музей от национално значение, вторият в рамките на Министерството на националната отбрана и единственият в Добруджа.

Румънският военноморски музей е организиран по тематично-хронологичен критерий, в съответствие с периодизациите на румънската историография и има четири секции: стара, средна и модерна епоха и съвременната, представени от 30 зали, с площ от 10 775 кв.м. Партерът е посветен за изложение на най-важните моменти от историята на Военноморския флот от античността и средновековието, като се подчертава връзката, кочто румънският народ е имал винаги с водата.

Между оригиналните обекти, изложени в тези зали, се намира амфората с овча лой от III сл.Хр., моноксилата от XV век, сандъчето с инструменти за навигация от XVI-XVII век, оръжия, монети и др.

На етажа, са представени еволюцията на румънските пристанища и корабостроителници, развитието на морските съдове на Румънската Морска Служба, на Румънската Речна Навигация, както и на плавателните компании от съвременния период.

Можете да се възхитите на военноморски униформи от 1860 година до днес, заповеди и медали, посветени на героите на Румънския военноморски флот, студени и огнестрелни оръжия, подводни оръжия, учебници и курсове по навигация , приемо-предавателни апарати.

В музея са изложени наоткрито бойни кораби, морски мотори, котви и перки, както и предмети от морската артилерия. Най-ценните културни предмети са включени в колекциите „Огнестрелни оръжия“, „Наредби и медали“, „Плакети и значки“, „Униформи и аксесоари за униформи“, „“Навомодели“, „Котви“, Пинакотека, Фототека, „Нумизматика“, колекции от книги: „Стара книга“, „Ръкописи и писма“, „Морски учебници, курсове и инструкции “ и „Морска преса“.

В наследството на Румънския военноморски музей се намират и уникални колекции, като: „Инструменти за навигация“, „Археологически предмети“, „Лещи и макети за фарове“, „Морски бойни знамена, павилиони, марки и банери „, „Корабни перки“, „Артилерия и артилерийски предмети“, „Подводни оръдия“, „Печати“, „Морски карти и планове на кораби“, „Предмети на изкуството“, „Албуми с фотографии“, „Графика и скулптура“, „Кораби и фрагменти от кораби“, „Трансмисии“, „Морски мотори“, „Патенти, дипломи и военни документи“, колекциите Разни I – Книги за впечатления, книги за почести , речи на различни личности, Разни II – листи, афиши, колажи от пресата, Разни III – личен архив  (спомени, сертификати, билети, мандати, дипломи, лични предмети, стихотворения, книги и др).

Общ брой предмети: 37 800  Брой колекции: 33 , от които 22 музейни колекции, 8 документален фонд  3 разни.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10353355