Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Гимназия Йон Майореску, ДжурджуCod 1035


Гимназия Йон Майореску  е учебна институция, която днес има статута на колеж още от 1895 година.
Национален колеж „Йон Майореску” е историческа личност на обучението в Джурджу и се е появил от необходимостта за обучение на младежите от тази зона в края на  XIX век,  съответно през 1869 година. От тогава и до днес тук са се обучавали десетки хиляди ученици, по-голямата част от тях следват университетски курсове, много стават личности в културната и научна област в Румъния, други се утвърждават в университети в страната и чужбина.

Гимназия “Йон Майореску“ е основана чрез решение на Комуналния съвет от 22 юни 1868 година, като гимназия, на основание одобрението на Министерството на образованието и религиозните въпроси.

На 14 юни се поствя първия камък.

Първата сграда (Заломит) е приключена на 29 октомври 1869 година.  Часовете в гимназията се откриват с  18 ученици, обучавани от двама учители: Щефан Архимандреску и К. Фортунату. Щефан Архимандреску е предавал научните предмети, а К. Фортунату литературните предмети.

На 26 януари 1890 година се предлага на Училищната конференция гимназията да носи името на Йон Майореску – водещ борец от Революцията от 1848 година, прогресивен учен и организатор на обучението в епохата на формиране на националната румънска държава.

През 1895 година започва конструкцията на новата сграда на днешната улица Букурещ, в близост до църквата Успение на Света Богородица, сграда, завършена през 1896 година, където се провеждат часовете на новата учебна година 1896/1897. През 1895 година, в момента на тържеството  по поставяне на фундаменталната плоча на новата конструкция, присъстват важните личносто на града, министърът на Общественото образование, Таке Йонеску, учителите на града.

По време на войната 1916-1918 година, гимназията не е функционирала .

Старото желание на жителите на Джурджу да имат в града гимназия, която да създаде ,,атмосфера на по-висока култура” така, както показват документите от онова време, се изразява след първата световна война и се финализира през учебната 1919 – 1920 година, чрез учредяване на V-и клас.

Законът за учредяване на гимназия ,,Йон Майореску” е приет единодушно в Събранието на депутатите  на 11 май 1923 година и от сената на 21 май 1923 година. През учебната 1923 – 1924 година се попълва целия цикъл от 8 класа.

През 1928 година са привършени работите на етажа. Така през учебната 1928-1929 година гимназията е функционирала с 11 класа.

След реформата от 1948  година , скъсяването на продължителността на обучение от 12 на 11 години, било в ущърб на образованието. Гимназия Йон Майореску функционира с 11 години на обучение през периода 1948-1953 година. Имайки както основния курс -класовете I-IV и V-VII, както и средния курс, класовете VIII-XI.

През 1956 година се удължава продължителността на  образованието на   12 години с разнообразяване на последните 2 класа на две секции, реална и хуманитарна.

От 1964 година, когато основното училище минава на обучение от 8 години, гимназията минава на обучение от 12 години, функционирайки с всички класове, 12 на брой, в учебната 1968-1969 година. Между 1957 и 1959 година е построено новото крило на сградата на гимназията, а между 1975 и 1976 година спортната зала.

По време на съществуването си е имала няколко наименования, а от 1996 година получава наименованието Национален Колеж „Йон Майореску”.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12678297