Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Liceul Ion Maiorescu , GiurgiuCod 1035


Liceul Ion Maiorescu este o instituție de învățământ ce dealtfel astăzi are statutul de colegiu încă din anul 1895.
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” este o personalitate istorică a învăţământului giurgiuvean şi a apărut ca o necesitate de educaţie pentru tinerii din această zonă la sfârşitul secolului al XIX-lea, respectiv în1869. De atunci şi până în prezent aici şi-au desăvârşit studiile zeci de mii de elevi, majoritatea urmând cursuri universitare, mulţi ajungând personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti, alţii afirmându-se în universităţi din ţară şi străinatate.

Gimnaziul ,,Ion Maiorescu” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului comunal din 22 iunie 1868, drept gimnaziu, pe baza aprobării Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor.

La 14 iunie s-a pus piatra de temelie a localului.

Clădirea primului local (Zalomit) a fost terminată la 29 octombrie 1869.  Cursurile gimnaziului s-au deschis cu 18 elevi, îndrumaţi de doi profesori: Ştefan Arhimandrescu şi C. Fortunatu. Ştefan Arhimandrescu preda obiectele de parte ştiinţifică, iar C. Fortunatu obiectele de parte literară.

La 26 ianuarie 1890 se propune în Conferinţa şcolară că gimnaziul să poarte numele lui Ion Maiorescu – luptător de frunte în Revoluţia din 1848, cărturar progresist şi organizator al învăţământului în epoca formării statului naţional român.

În 1895 începe constucţia noului local pe actuala stradă Bucureşti, în apropierea bisericii Adormirea Maicii Domnului, clădire finalizată în anul 1896, unde se desfăşoară cursurile noului an şcolar 1896/1897. În 1895 în momentul solemnităţii punerii plăcii fundamentale a noii construcţii, participă personalităţile oraşului, ministrul Instrucţiunii Publice, Take Ionescu, corpul profesoral din oraş.

În perioada războiului 1916-1918, gimnaziul nu a funcţionat.

Vechea dorinţă a giurgiuvenilor de a avea în oraş , un liceu care să creeze ,,o atmosferă de cultură mai înaltă” aşa cum apreciau documentele vremii, se afirmă  după primul război mondial şi se finalizează în anul şcolar 1919 – 1920, prin constituirea clasei a V-a.

Legea de înfiinţare a Liceului ,,Ion Maiorescu” a fost adoptată prin vot unanim în Adunarea Deputaţilor la 11 mai 1923 şi de senat la 21 mai 1923. În anul şcolar 1923 – 1924 s-a completat întregul ciclu de 8 clase.

În 1928 au fost finalizate lucrările de la etaj. Astfel, în anul şcolar 1928-1929 liceul a funcţionat cu 11 clase.

După reforma din 1948 scurtarea duratei şcolii de la 12 la 11 ani, a fost în detrimentul învăţământului. Liceul Ion Maiorescu a funcţionat cu 11 ani de studiu în perioada 1948-1953. Având atât cursul elementar clasele I-IV şi V-VII, cât şi cursul mediu, clasele VIII-XI.

În anul 1956 se prelungeşte durata învăţământului mediu  la 12 ani cu diversificarea ultimelor 2 clase pe două secţii, reală şi umanistă.

Începând cu 1964 când şcoala generală trece la învăţământul de 8 ani, liceul a trecut la învăţământul de 12 ani, funcţionând cu toate clasele, 12 la număr, în anul şcolar 1968-1969. Între 1957-1959 a fost construită aripa nouă a clădirii liceului, iar între 1975-1976 sala de sport.

De-a lungul existenţei sale a funcţionat sub mai multe denumiri iar din 1996 a primit titulatura de Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12678600