Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Детски Клуб, Турну МъгурелеCod 1557


Детският клуб е разположен пред железопътната гара и до 1945 година е седалище на Земеделската камара, , националната цена на житните култури се определяла в тази сграда. Архитектурата на сградата е във византийски стил с ротонди, колони и инкрустации.

Детскията клуб е създаден на 12 октомври 1954 година и в началото функционира, в национализиран локал на улица Елена Куза Вода, на мястото на днешното общежитие номер 3, до 1965 година, когато се мести в сградата на бившето Държавно управление, построена през 1838 година, на улица Гривица и в придатък на затвора, където функционира до 1982, след това в днешния локал на Александрийско шосе. Първоначално, локалът принадлежи на Земеделската камара и е бил интернат на Агроиндустриалната гимназия.

В годината на създаването, 1954, функционира само с 3 кръга: корабомоделизъм, сръчни ръце и спорт.

Броят им расте постепенно, за да може през 1986-1987 година, да достигне 15: моделизъм, телекомуникации, радиоконструкции, автоматизации, Картинг, опитна химия, животновъдство и отглеждане на малки птици, производство на зеленчуци и цветарство, модерни и тематични танци, популярна музика, туристическа дейност, литературен кръг, ателие на фантазията, за конфекции-трикотаж, фото-киноклуб.

Учебният персонал бил формиран от: 3  учители, 6лологи специализирани учители – 2 по биология, 1 по филология, 1 по география, 1 по физическо възпитание, 1 по агробиология  , 6 специализиран персонал – 1 помощник-инженер, 4 майстори-конструктори, 1 техник.

През учебната 1997-1998 година, в рамките на Детски клуб – Турну Мъгуреле функционират 21 кръга: опазване на околната среда, зеленчукопроизводство и цветарство, опитна химия, чертане-рисуване, телекомуникации, театрален кръг, радиоконструкции, модерни танци, мизукални инструменти, картинг, автоматизации, фото-киноклуб, създаване – конфекции на бродерии, тенис на маса, корабомоделизъм, туристическо ориентиране, информатика, шах, джудо, спортни игри – каяк.

През периода 2002-2003 година структурата на клуба била следната: танци, радиоконструкции, телекомуникации, фото-киноклуб, метеорология, опазване на околната среда,  информатика, шивачество – фантазия, създаване – бродерии, чертане – рисуване, фолклорен анасамбъл, тенис на маса, туризъм, музикални инструменти.

От 2008 година, в рамките на Детски клуб – Турну Мъгуреле, функционират 10 кръга: информатика, фолклор-етнография, туристическо ориентиране, картинг, електроника, телекомуникации, модерни танци, тенис на маса, опазване на околната среда и музеология.

Турну Мъгуреле е част от новите градове, а селището като такова е много по-старо. От късния период на бронзовата епоха датира голямото съкровище, открито в Турну Мъгуреле през 1880 година, съставено от предмети, подобни на цилиндри,  10 на брой, дълги 5 см, с диаметър от 54-56 см и украсени с напречни ребра от фрагмент от златна тръба, както и от 433 малки пръстени в пет големини. Пръстените служели като монети в търговските размени, които се правели в региона. След дако-римските войни от 101-106 сл. Хр., завършили с победа на римските армии, водени от император Траян и чрез покоряването на Дакия, зоната на град Турну Мъгуреле не влиза в състава на новосъздадената провинция. Император Траян подсилва източната граница на Дакия по линия на Олт, построявайки известния Limes alutanus, съставен от замъци и крепости от една страна и от другата на река Олт, от Дунав Официалното създаване на град Турну, е решено на 27 февруари 1836 година, по времето на владетеля Александру Гика.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12149830