Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Джамия Чернавода, ЧернаводаCod 1071


През 1756г., Мемет Ефенди построява джамията на града Чернавода. Казва се, че джамията е била построена с камъни от стар мост над езерото Карасу, възможно румънски мост. Джамията е била построена през  краткото владичество на султан Осман  III, по негова инициатива или просто посветена на него, както подсказва наименованието, понякога се използва „Джамия Hunchiar“.

В Чернавода, понякога по-оживена, понякога по- спокойна, градската метаморфоза на миналите векове има един мълчалив свидетел, седящ кротко на прага на времето и зад редицата магазини. „Джамията е миналото; стои скрита между ниски къщи и масивни каменни колиби, като малки затвори с малки прозорци и дебели решетка.

Джамията в Черна вода е била със сигурност предхождана от по-стари джамии, по-малки.

В книгата на пътуванията си, Seyahatname, Евлия Челеби споменава „малката, но красива джамия“ от Богазчьой. Ритуалния кладенец, издълбан в един прост варовичен куб, предшства  входа. Вратата на джамията кани в една голяма зала, където се събуват обувките, след което се влиза в молитвената зала или  стълбите в ъгъла, водещи директно в галерията на жените. В голямата зала няколко подробности индивидуализират джамията в Черна вода:Михраба нишата има  рамка от зидария, състояща се от два стълба и сводест фронтон; парапета на мимбара, както и разграничаващия зоната от партера запазена за жените, са направени също чрез зидарски работи, с големи кръгли перфорации.

 

Най-уникалния елемент е на покрива, който не е равен, средата се издига във формата на пресечена пирамида. И минарето в Черна вода е уникално. Същите гениални строители са закръглили балкона мюезин под формата на лястовиче гнездо, намиращо се на три последователни реда гипсови зъбци. Зидарията на фасадата е обвита в тънка мазилка, през която смътно се различават каменните блокове.

Две плочки с надписи, първата разположена на  минарето, което датира от 1886г., а втората е на западната фасада, записва ремонтите и укрепванията на джамията. Гипсови корнизи и бетонови пояси обгръщат фасадите, в съвършено съзвучие с другите компоненти на на сградата.

Между неолитната известна двойка Мислители  (наречени от Хаманджия, но открити в близост до града, на хълма София) и единствената ядрена централа в Румъния,  скромната джамия в Черна вода поддържа правилно равновесие на добруджанската история.

Джамията в Черна вода, която е предназначена  за празнуване култа на мюсюлманите, се намира на Улица Кришана.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12703984