Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Доходно здание, РусеCod 2356


До̀ходното зда̀ние е ценен архитектурен паметник, изграден по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк. Построено е в периода 1898-1902 г. в централната част на град Русе. Името произлиза от идеята сградата да носи на тогавашното училищно настоятелство доходи от наемите за предвидените магазини, театрален салон, библиотека и казино.

В днешно време Доходното здание е паметник на културата, и е един от символите на града, редом с Паметника на Свободата. Фасадата на сградата е в стил неокласицизъм, украсена с пластични орнаменти и архитектурни детайли, характерни за края на 19 век. Седемте фигури на Доходното здание, символизиращи изкуството, науката, земеделието,занаятите, търговията, отбраната и по̀лета на духа, продължават да дават основните насоки за полезността на сградата, а именно: място за културни събития, концерти и театрални постановки, място за конференции и изложения, място за изложби и други художествени изяви.

Капацитетът на залите в Доходното здание е следният:
Голяма зала – 600 места;
Камерна зала – 160 места;
Малка зала – 50 места;
Зала Европа – 300 места.

Доходното здание разполага и с 5 елегантни фоайета, подходящи за срещи, малки събития, коктейли. В централното фоайе се организират временни изложби и изложения. Сградата на Доходното здание е подходящо място за провеждане на конференции, кръгли маси и други събития.
В Доходното здание се помещава и Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12899443