Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Дървена Църква Свети Никола, АлбулещCod 1414


Дървената църква на Св. Никола е построена през втората половина на деветнадесети век.

Историческият паметник не е запазен. Разположен е в сърцето на селото, на голямо плато, до нея намирайки се новата църква, издигаща се по това време, със същото светилище.

Дървената църква, построена през 1909 година, е втората по големина от тези, които са все още на крака. Следващите ремонти не са оказали влияние на архитектурните украшения. Църквата е демонтирана, защото на фондация деградация. Обекти на поклонение са преместени в новия си жилище.

Запазени са картините, иконостасите и красивия полилей. Верандата е деградирала. Върхът на кулата е покрит с ламарина на люспи. В старите гробища има две резбовани колони и греди от Дървената църква, построена през 1804 година, обявена за паметник през 1955 година.

Думбрава е село в област Мехединци, Олтения, Румъния, съставено от селата Албулещ, Бръгляса, Думбрава де Жос (имение), Думбрава де Мижлок, Думбрава де Сус, Голиняса, Хиджиу, Рокшорени, Валя Маркулуй, Вародия и Влъдика.

Според преброяването, проведено през 2011 година, село Думбрава има население, което възлиза на брой 1,574 жители, което е спад от предишното преброяване през 2002 г., когато са регистрирани 1,932 жители.

Повечето жители са румънци (96,19%). За 3,75% от населението етническата принадлежност не е известна. По отношение на религиозните предпочитания, повечето хора са православни (96,25%). За 3,75% от населението не е известна религиозната принадлежност.

Една от местните личности е Александру Бобок, румънски философ, член на Румънската академия на науките през 2012 г. Той е специалист по история на философията (особено модерна и съвременна философия). Предпочитаните области: история на философията; философия и културни ценности; семиотика и философия на езика.

След дипломирането от Философския факултет на Университета в Букурещ (1957 г.) той е назначен в катедрата по история на философията на същия факултет, заседаващи в момента, изпълнявайки последователно позициите от асистент до лектор, университетски преподавател, а след това (1972 година) професор доцент.

През 1964 г. (септември) изнася доклад за историята на съвременната философия, а след това (1976 година) и преподава съвременна философия и философията на културата. Между 1991-2002 г. участва (с уроци и конференции) в сътрудничество с Академията на науките в Кишинев и образователните институции на Молдова. Международна академия  по Икономическо право и аудиовизуални изкуства от Кишинев го удостоява през април 1998 г. със званието „Доктор Хонорис Кауза“. Неговата работа (преподаване и научни изследвания) се концентрира върху изучаването на модерни и съвременни велики мислители: курсове и специални семинари (Декарт, Лайбниц, Кант, Хегел, Киркегор, Шопенхауер, Ницше, Дилтай, Хусерл, Шелер, Н. Хартман и т.н.), преводи (на немски и френски език); документи за нуждите на образованието, както и на широката общественост.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699588