Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Експозиция “Традионни Транспортни Средства”, ВрацаCod 2711


Етнографско-възрожденският комплекс „Св. Софроний Врачански” обхваща територия от 5,5 дка, върху която са разположени три възрожденски къщи в характерния за този район архитектурен стил, и две обществени сгради от същия период – къщата на фамилията Хаджитошеви, къщата на Иван Замбин, къщата на Григория Найденов, сградата на възрожденското училище „Възнесение” и църквата „Св. Възнесение”. Всички те са обявени за архитектурни и исторически паметници на културата.
Изграждането на комплекса се осъществява поетапно. През 1976 г. е открита за посетители къщата-музей „Димитраки Хаджитошев”.
След завършването на реставраторската работа в средата на 80-те години са подготвени за разкриване на експозиции сградата на възрожденското училище „Възнесение”, къщата на Иван Замбин, къщата на Григория Найденов, църквата „Св. Възнесение”, както и дворните места. Специално са построени помещения и навес за показване на традиционни транспортни средства и селскостопански инвентар. Официалното откриване на комплекса става на 25 май 1986 година.
Експозициите на ЕВК „Св. Софроний Врачански” показват най-характерното от традиционната народна култура на врачанското население, нейните регионални отлики и единството й с общобългарската народна култура. Изградени на принципа на историческата последователност при показването на етнографските процеси и явления, в хронологичен ред те обхващат времето от средата на ХІХ в. и първите десетилетия на ХХ в.Експозицията е част от етнографския музей и е разположена в собствена сграда, специално изградена за тази цел. Основната тема е модерните за времето си (19 век) транспортни средства, но първо са показани най-старитя вид транспортни средства – дървената каруца, теглена от вол, магарешката каруца и каруца с железни оси. Геният Мито Орозов, който е отговорен за голямото развитие на съвременния транспорт в България, беше много близо до сключването на сделка с американския производител на автомобили Хенри Форд. Но за съжаление, Орозов отказва сделката и почива в трудов инцидент на работното си място, изгаряйки жив с любимите си превозни средства.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12181705