Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Епископията на Джурджу, ДжурджуCod 1041


Църквата е била през вековете не само пазителка на божието учение, но и пазителка на онези духовни ценности, които са формирали и запазили идентичността на този народ, на този край.

Това са разбрали и всички служители на църквата, но най-вече Предстоятелят на Епископията на Джуреджу, Негова милост отец Амброзий, който, веднага след назначаването си като първи епископ на тази влашка област, се заема да възстанови, да защити и да акцентира върху всичко онова, което означава доказателство за християнски живот в това крайче от страната.

Създаването на Епископията на Джурджу прави така, че само за 3 години целият духовен живот да се съживи, Църквата става по-работоспособна чрез своите пастори и пасторки, по-ангажирана във всички аспекти на социалния живот и отваряща пътища.

В рамките на Епископията на Джурджу функционира Мисионерски културен център „НИКИФОР КРАЙНИК”.

Епископията на Джурджу основава Епархийско издателство, с чиято помощ са публикувани серия творби, като:

 • „Църковен алманах – Епископията на Джурджу ”;
 • „Православно списание ”
 • „Епархийско списание”
 • Монография на Брънковянския палат Другънеску,озаглавена „Пасторално-културен център Гаврил Другънеску“
  • Монография на Протопоп Михъйлещ
  • Монография на Епископската катедрала „Успение на Света Богородица”–Джурджу, написана от г-н унив. Проф. Д-р Раду Ащефан Вергати, в сътрудничество с отец Протос. Д-р. Теодор Ашербан, Епархийски Секретар
  • Монографията „Комуната Болинтин Дял – история в думи и образи”
 • Монография на Скита „Свети Николай”
 • Албума „Манастира Комана- история, святост, вечност”

Амброзий Синаит, с мирянско име Валентин Мелякъ, (р. 20 април 1969, в Скорцен, област Прахова) е румънски православен епископ, титуляр на Епископския стол на Епископията на Джурджу, член на Светия синод на Румънската православна църква.

През 1990 година  става монах в Скита Красна, а през 1992 е дякон хиротонит, след това свещеник. През 1996 година е избран за игумен  на Скита Дарвар в Букурещ, и пак през същата година се дипломира по теология. През 1999 получава ранг Протосингел и става магистър по теология във Факултета по православна теология в Букурещ. Между 1999 и 2005 година прави докторат във Факултета  по теология в Университета в Солун, а през 2005  става доктор по теология. На 15 октомври 2000 е избран за патриархален епископ викар, а през 2006 епископ на Православната румънска епископия на Джурджу.

В рамките на Епископията е създаден музей на Епископията. Колекцията на музея наброява сега над 1200 книг и над 250 религиозни предмета. Грижата за условията по сигурността, съхранението и излагането на тези ценности, има постоянен характер, квалификацията на персонала за този вид дейност е приоритет.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12212710