Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Етнографски Музей, БерковицаCod 2100


На 04.04.1971 г. се открива Етнографски музей – Берковица в Коновата къща.
Етнографският музей на Берковица представя материалната и духовна култура на града и региона. Помещава се в Сърбинската къща – сграда, типичен представител на старата градска къща в Берковица.
Етнографският музей в Берковица разполага с богата експозиция, която запознава с бита и обичаите на хората от Северозападна България и е включен в Стоте национални туристически обекта.
Сърбинската къща е автентичен представител на старата градска архитектура с характерен елемент ориентираната на юг външна софа. Къщата е архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение.
Музеят издирва, събира, съхранява, опазва, документира, изучава, представя и популяризира движими културни ценности свързани с традициите на града и региона.
Във фондовете му се съхраняват над 15000 движими културни ценности. Сред колекциите се открояват: „Керамика”, „Медни съдове”, „Свилени платна”, „Накити”, „Костюми”, „Чипровски килими”, „Каракачански костюми”, „Градски рокли от 20-те години на миналия век” и др.
В различните колекции на музея посетителите могат да видят експонати от берковска керамика, чипровски килими, каракачански костюми, градски рокли от 20-те години на ХІХ в. Представени са и характерните за региона занаяти – грънчарство, медникарство, свиларство (производство на коприна) и др.
Във фондохранилищата му се пазят хиляди уникати от сферата на художественото творчество и занаяти, както и народните обичаи. Посетителят може да види богатото цветово многообразие в изработката на облекла и килими, както и накити, предмети на домашния бит и някои традиционни за региона обичаи.
Повечето експонати са свързани със занаятите, носиите и предметите от бита – по време на османската власт Берковица е била развито занаятчийско селище, главно в производството на грънци.
За посетителите на музея особено интересна е вътрешната баня – заради начина на затопляне на водата – на едната от стените на банята са били закачени две керамични делви, а в стаята от другата страна на стената, където се е намирала кухнята, е имало стенна печка. Когато стенната печка е била запалена, се е нагрявала и водата в делвите. В къщата може да се види още керамична канализация за извеждане на мръсната вода и „мийка” – мястото за миене на съдовете в кухнята.
Етнографският музей на Берковица често е домакин на временни и тематични изложби и сбирки. В него се организират концерти, премиери на книги, демонстрират се занаяти и др. Включен е в списъка на Стоте национални туристически обекта.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12149816