Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена местност Калимок – БръшленCod 2357


Защитената местност Калимок-Бръшлен може да се характеризира като една от 10-те най-представителни влажни зони за страната, като обхваща площ от около 6000 хектара. Разположена е на територията на Тутраканската низина и включва българските острови по Дунава: Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки. В защитената местност флората е представена от 109 вида водорасли, 10 вида мъхообразни, 16 вида гъби, над 300 висши растения. Най-голямото богатство са птиците. Заради над 242-те вида птици, от които 134 гнездящи, блатото до град Тутракан е обявено от Bird Life International за Орнитологично важно място. Тук се намира една от най-големите чаплови колонии в България, а също така и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България.

В защитената местност може да се практикува както наблюдение на редки видове птици, така и различни спортни и туристически дейности, като спускането по Дунав с лодки, посещение на Дунавски остров, а също така и карането на колело. В местността има няколко маркирани велосипедни маршрута.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488407