Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена местност „Рибарниците“, ВетовоCod 2350


Защитена местност „Рибарниците“
Обхваща площ от 511 декара рибарници и горска площ около тях, разположени по десния бряг на река Бели Лом в землището на град Ветово, Област Русе. Рибарниците са частна собственост и се използват за рибовъдство. Оградени са с високи скални венци от изток, където се намират останки от скална църква. Намират се на 3 км южно от Ветово и до тях се стига по асфалтов път. Другият подход за рибарниците е от град Цар Калоян, Област Разград – намират се на 8 км от градчето. Рибарниците представляват интересно място за екотуризъм, наблюдение на птици и фототуризъм. Разположени сред красива природа, те са място, което се обитава и използва за хранителна база от много видове водолюбиви и скалогнездещи птици. Най-интересни са черен щъркел, червен ангъч, гарван гробар, бухал, белоопашат мишелов, почти всички видове кълвачи. В реката и около рибарниците се среща видра. Рибарниците отстоят на 3 км от Резерват „Бели Лом“ и буферната му зона. Разстоянието от тях до с. Писанец надолу по течението на реката е около 5 км и представлява едно от най-красивите, диви и привлекателни места на „Ломовете“. Черния път се движи по десния бряг на реката и минава през останки на средновековното селище „Малкото градище“. След с. Писанец пък са подходите за Природен парк „Русенски Лом“.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488491