Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Защитена Област „Орлова Могила”, Орлова МогилаCod 2086


Орлова могила е защитена местност в община Добричка.
Защитена област „Орлова могила” се намира само на 22 км. от град Добрич, малко преди с. Орлова могила.

Това уникално кътче е запазило многобройни находища на красивия и ароматен божур. В местността са запазени и остатъци от горска степна растителност, близка до онази, която е била характерна за Добруджа в миналото. Голяма част от видовете в тази екосистема са редки или застрашени.
В далечното минало Добруджа е била една безкрайна лесостеп. За да освободят така нужните им земи за обработка и пасища обаче хората започват да изсичат горите. Така в продължение на столетия Добруджа постепенно променя облика си, като селскостопанските площи постепенно изместват горите и тревните екосистеми. Това продължително антропологично влияние прави опазването на все още съхранените екосистеми на естествената растителност една от основните задачи на добруджанци.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13084966