Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

ЗМ Пожаревски острови – край с. Пожарево, общ. ТутраканCod 2430


Защитена местност „Пожаревски острови” е разположена по река Дунав от км 424 до км 423. Обхваща о-в Малък Косуй /Малък пожаревски/ и източната част на о-в Голям Косуй /Голям пожаревски остров/. Островите са покрити с дървесна растителност. Основното местообитание на острова е гора от върба /Salix spp./ и бяла топола /Populus alba/ с богат подлес. Островът се залива ежегодно от река Дунав, най-често в периода от февруари до април. Бреговете са с пясъчни коси.
Защитената местност „Пожаревски острови” е със световно значение като гнездовище на глобално застрашения малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Тук е разположена и една от петте най-големи в страната смесени колонии на нощна чапла /Nycticorax nycticoraх/ и гривеста чапла /Ardeola ralloides/. През зимата на острова редовно се срещат още два световно застрашени вида – къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/ и червеногушата гъска /Branta ruficollis/. Местността има международно значение за зимуването и на някои други видове водолюбиви птици като голям корморан /Phalacrocorax carbo/ и сива гъска /Anser anser/.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11712510