Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Изба Боровица, БелоградчикCod 2601


Сгушена сред белоградчишките скали и намираща се в близост до едноименното село, „Винарска изба Боровица” е ориентирана предимно към създаването на сравнително ограничени партиди вина с изявен характер и носещи спецификата на тероара, а Северозападна България е регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики.
Поради изключително ограничените количества на преработваното грозде, произвежданите в изба „Боровица“ вина са в минимални количества, но със силно изявен характер, отразяващ спецификата на съответния тероар. Една част от лозята са разположени под известните белоградчишки скали върху червена песъкливо-камениста почва.
Чрез проекта „WIN Wines” се предлагат две селектирани и ограничени колекции от вината на избата, колекция Боровица, колекция „Great terroirs“ и колекция „Les Amis“.
Изба Боровица е член на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13114197