Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически Маршрут “Антична и Средновековна Вратица”, ГрадищеCod 2754


Пътеката съчетава представянето на културно-историческото наследство с една приятна разходка в близост до величествените скали на пролома.
Маршрутът е изграден в местността Градище, непосредствено до прохода Вратцата, където според историческите сведения е възникнал град Враца. През втората половина на IV в. пр. хр., по тези места съществува тракийско селище. Неговото създаване е свързано с охраната на пътя, водещ до медните мини в Балкана. По време на втората българска държава селището е укрепено с крепостна стена и прераства в градски център.
Маршрутът запознава посетителите с направените разкопки, с предназначението на отделните обекти, с тяхната историческа и културна стойност.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12503202