Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически музей в с. Зафирово, общ. ГлавиницаCod 2451


Историческият музей в село Зафирово е единствен в община Главиница. Създаден е през 1987 г. по инициатива на местното читалищно настоятелство. В него са изложени изключително експонати, свързани с местната история. Музеят се помещава в едноетажна сграда в романски стил, намираща се в центъра на селото. Стопанисва се от Кметство Зафирово.
В първата зала са изложени първобитни сечива, историческа карта, изработена от немския професор Хазе. На тази карта са изобразени римски провинции, римския крайдунавски път, както и останки от тракийската могила, намираща се между селата Сокол и Зафирово. Във втората зала на музея са представения дървени и битови сечива, глинени съдове, битови тъкани престилки, възглавници, пешкири, мъжко и женско облекло.
Фрагментите от керамика произхождат открито край с. Малък Преславец неолитното селище от преди 6000 г.пр. Хр.
В музея могат да се видят още прабългарски накити и стрели, датиращи от VII – IX век, намерени също в с. Малък Преславец. Друг експонат представлява тракийска погребална урна с остатъци от човешки кости, датиращи от VI – IV век пр.Хр., която е намерена в землището на с. Зафирово. Един от най-автентичните експонати е бърдук за съхранение и сервиране на вино и ракия. Съхранени са и много уреди, които са били част от ежедневието на българската домакиня. Такива са гребенеца, който е служел за чепкане на вълна; чакръка, който се е използвал за пресукване на преждата; комбинирани чакрък и хурка, които са били използвани за получаване на прежда и стойка за съхранение на вретена. Представени са също така традиционни добруджански носии, върху част които се усеща влияние от съседна Румъния.
На статив са съхранени три карти. Едната е заснета през 1782 г. от австрийския капитан Лаутер и на нея са отбелязани селата Орява (с.Долно Ряхово) и Кадъкьой (с. Малък Преславец). Втората карта е изработена от французина Райхи през 1791 г. и онагледяват селата Косуй (с. Косара) и Орява (с. Долно Ряхово). На третата карта е изобразена Североизточна България по време на Руско-турската война през 1828-1829 г. На тази карта селата Малък Преславец и Долно Ряхово са отбелязани като пристанища.
В музея са запазени и няколко лични документи на Русан Петков, ефрейтор Пенчо Петров Пенев и Димитър Великов Папазов. Всички те са били участници във Втората световна война.
Тук се съдържа и богат снимков материал от учредяването на ТКЗС, социалистическото съревнование, самодейни състави към читалището и снимки на изявените тогава футболни отбори.



Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net



12875490