Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически Музей, КилифаревоCod 2528


Град Килифарево се намира на 11 км южно от Велико Търново. Историческият музей в град Калифарево се помещава в Сералиевата къща, която е построена през 19 век. Музеят притежава богат документален, снимков и веществен фонд, който представя района на Калифарево от дълбока древност до днес.

Етнографската част от експозицията e разгърната в два плана: интериор на богато занаятчийско семейство от края на ХІХ в., в който съжителстват българският и европейският бит и интериор на традиционен селски бит също от ХІХ в.

Материалната култура и етнографските особености на района са изложени посредством открита експозиция в специално направени навеси в двора на къщата. В естествената си среда е разположен богат веществен материал от суровини, инструменти и производи на селското стопанство, транспорта и характерните тукашни занаяти и добавъчни поминъци – коларство, бъчварство, кацарство, виларство, предачество, мутафчийство, грънчарство, каменоделство и др. от втората половина на ХІХ – началото на ХХ в.

Впечатляваща е и представената голяма колекция от оброчни и надгробни плочи – истински шедьоври на каменната пластика от Възраждането.

В приземния етаж на къщата е оформена художествена галерия съдържаща различни картини, графики и скулптури.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8817275