Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически Музей, МонтанаCod 2098


Историческият музей в гр. Монтана е създаден през 1953 г. За близо шест десетилетия се извършва значителна по обем събирателска, научно изследователска и популяризаторска дейност. Музеят организира не само системни археологически разкопки, но и проучване на материалната и духовната култура, която придава уникалния облик на региона. Културни ценности, притежание на музея, са показани в Експозиционната зала, Михайловата къща, археологическата експозиция Лапидариум и Античната крепост. През 2003 г. музеят е удостоен с Почетния знак на Община Монтана.
Той се намира в центъра града и съдържа много експонати свързани с историята на региона.
Днес музеят притежава над 50 000 музейни предмети. Сред тях са голяма колекция от епиграфски паметници – „ каменната книга” за историята на Античната Монтана, копие на Якимовското съкровище, средновековно сребърно съкровище, златни накити,, колекции от икони, старопечатни книги, Чипровски килими, историческо оръжие и др.
Притежание на музея са редица недвижими културни паметници от периода V-VI в. пр.Хр. – XX в. сл.Хр. В експозиционната зала са показани, свидетелства за живота на човешките общности в местността. Изложени са колекция от съдове от метал и керамика, мраморна склуптора от Антична Монтана, сребърно съкровище от XIII – XIV в. и множество икони. Оригинален снимков материaл възпроизвежда образа на селището от края на XIX в. и началото на XX в.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12507730