Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически Музей, ПавликениCod 2558


Историческият музей в град Павликени е създаден през 1978 г. Музеят разполага със седем експозиции – Античен керамичен център, Художествена галерия, Археология, Възраждане, Етнография, Нова история и Временни изложби. В музеят се съхраняват много ценни находки, като античните колони, които достигат то дължина над 2 м, стенописният Вечен календар, изработен от зограф Венко и др.

Исторически музей – Павликени съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство на Павликени и 20-те селища от региона. Във фондовете на музея се съхраняват над 22 хиляди фондови единици движими паметници на културата. Чрез публикуваните материали в научната литература, в местния и регионален печат, както и чрез разпространените вече печатни издания, музеят допринася за популяризиране историята на Павликенския край. Като един от малкото културни институти в града Историческият музей има съществена роля за патриотичното и естетическо възпитание на младото поколение в общината. Ежегодно в музея се уреждат временни тематични изложби, осветляващи различни периоди от историческото минало на региона и представящи материалното разнообразие и богатство на местния бит и култура.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13085362