Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Исторически Музей, ЧипровциCod 2116


Историческият музей в гр. Чипровци е основан през 1988 г., и в пряка връзка с честването в национален мащаб на 300-годишнината от избухването на Чипровското въстание. Експозиционната площ в основната сграда започва с археологически находки, чиято датировка обхваща дълъг хронологически период – от неолита до Късното средновековие. В петте зали на музейната експозиция са представени събития и процеси, открояващи Чипровци в общобългарското и/или световното историческо пространство. Първата зала е посветена на рударството; представени са отделни етапи на рудодобива и рудо преработката с акцент върху новите технологии, донесени от саксонските рудари.
Във втората зала са показани произведения на Чипровската златарска школа ( XVI – XVII в.) и тяхното разпространение в общоевропейски мащаб. Третата зала представя мястото и ролята на католицизма в живота на чипровчани през XVII в. – просветна дейност, дипломатическа и мисионерска активност на местното висше католическо духовенство, избухване и ход на Чипровското въстание и последвалите го миграционни движения в днешните румънски и хърватски земи. В четвъртата зала са проследени са основните периоди в развитието на Чипровския килим, а в петата е експонирана църковна живопис.
В Катеринината къща е подредена изложба, представяща бита и обичаите на торлаците, а в двора и е засадена „жива колекция от багрилни растения“.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12875153