Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Кметство, Рошиории де ВедеCod 1545


Сградата на Кметството е с правоъгълна форма в план и се разработва по един етаж на височина. С покривна конструкция, върху столовете, покрит е с калай. Пластмасовото решение на тази сграда се характеризира с тълкуването на елементи от старата архитектура – три балкона на втория етаж на централния фронтон на фасадата, скелетата на прозорците и вратите и склонността да монументализира. Сградата е построена в еклектичен стил с архитектурни елементи от чужбина, които съчетават елементи на старата румънска архитектура. Простата, функционална структура се намира във вътрешните преградни стени. Сградата е Паметник на културата в „Списъка на Исторически паметници“ в окръг Телеорман.

Използването на сградата, фактът, че тя е постигнала своята цел, за която е била построена, се крие във факта, че след един век на работа не са били внесени значителни промени. Тя остава една от най-представителните сгради от окръг Телеорман, построени преди Първата световна война.

Институцията на Кметството в Рошиории де Веде, като управляващ орган и администрация, е идентифициран за първи път от „органични регламенти“, появили се в Румънските държави, през 1831 и 1832 година, след силното движение, водено от Тудор Владимиреску и руската окупация от Княжества, които са предвидили градската общинска власт да бъде представлявана от „Градския съвет“, особено от по-големите на възраст местни лица над 25 и които притежавали определено имане. Организирането на градските общини, съгласно Органичния Правилник, както и в Разпоредбите по Закон № 2 от април 1864 година, са проправили пътя за една по-широка местна автономия, тъй като е следвало да предостави Конституцията през 1866 година, която нарежда, наред с други неща, децентрализацията като принцип в работата на местните органи. Законът от 2 април 1864 година освещава градските комунални съвети като съвещателни органи, съставени от 5 до 17 членове спрямо броя на населението. Кметът, в качеството си на ръководител на местната власт и на представител на централната власт, е също с доста големи и разнообразни сили, са също под властта на държавен орган. Като случая на търговете: Рушии де Веде Търга в Окна, Пискул, Къмпулунг, Бая де Арама, Моста Липскани, Урлаци, Вълении де Мунте и Кампина.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12149729