Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Къща-Музей “Григорий Найденов”, ВрацаCod 2708


В родната къща на Григорий Найденов, част от ЕВК „Св. Софроний Врачански“, е разгърната уникалната етнографска експозиция „Светът на детото в края на ХIХ и началото на ХХв“ В нея е проследен животът на детето в селска и градска среда от раждането му до първите му стъпки в родното училище – неговата семейна среда, битовият инвентар, свързан с отглеждането му, мястото му в обредния свят на народа ни, неговите традиционни игри и забави и др.
Eкспозиция
„Светът на детето от края на ХІХ в. и началото на ХХ в.”
В къща „Григорий Найденов” е разгърната първата в страната самостоятелно обособена експозиция „Светът на детето от края на ХІХ в. и началото на ХХ в.”. С архивен снимков материал и оригинални образци на битов инвентар, свързан с отглеждането на детето, на неговото облекло и аксесоари от бебешка до юношеска възраст, с реконструкции на обредни вещи, предназначени за него, тя проследява семейната среда, в която израстват и се възпитават селските и градски деца, мястото им в обредния свят на народа ни. Впечатляват с творческите хрумвания при изработката от естествени материали експонатите, осветляващи игровия свят на селското дете: традиционни детски играчки, битови вещи, използвани в ежедневните им игри и забави, специално изработваните за тях музикални играчки, кукли – „парцалени”, от житни стъбла и царевична шума, от кърпи, животински фигури от същите материали, различни видове топки, игри и аксесоари за зимни забавления.
Богат и многообразен е и представеният в експозицията свят на градското дете. В него подчертано внимание заслужава архивният снимков материал и колекцията от битов инвентар, свързан с отглеждането му и особено оригиналната детска количка, битувала във Враца на границата между ХІХ и ХХ век. Любопитство предизвикват и повлияните от европейската култура и светското образование фабрично произвеждани детски играчки, оригиналните експонати, маркиращи първите му стъпки в родното училище и ученически пособия, въвеждащи го в новия свят.
Разгърнатата експозиция в къща „Григорий Найденов” разтваря врати към един забравен, но многолик и пъстър свят, пропит от любов към детето в българското патриархално семейство и грижата за неговото физическо и духовно израстванеDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12149657