Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Мавзолеят на героите, КоманаCod 1013


През есента на 1916 година, в Манастира Комана, германските войски започват аранжирането на полево гробище.

В това гроби ще са погребани 516 герои, между които:

– румънци-417 неидентифицирани и 4 идентифицирани;

– германци-13 неидентифицирани;

– българи-51 неидентифицирани;

– турци-31 неидентифицирани.

През 1919 година Дружество „Култ към героите“ решава построяването на мавзолей в Манастира Комана.

Работите по мавзолея започват през 1926 година и приключват през 1932.

Мавзолеят от Комана  е издигнат по инициатива на Николае Йорга, върху руините на бившия параклис на град Комана, в двора на манастира, в памер на румънските герои от Първата световна война. Гробовете на войниците се намирали в двора на манастира, а костите били пре.местени в мавзолея.

Според архивни източници, в криптата на мавзолея са положени костите на 720 герои, от които: 553 румънци (509 неидентифицирани и 44 идентифицирани); 151 неидентифицирани българи; 10 неидентифицирани турци; 4 неидентифицирани руснаци; 2 германци (един неидентифициран и един идентифициран). Също така, в мавзолея са положени, в 33-те индижидуални крипти представлявани от  19 ниши,   42-ма румънски герои (27 идентифицирани и  15 неидентифицирани) .  762-мата герои са ексхумирани от двора на манастира Комана и от различни местности в района на област Влашка (сега обл.Джурджу): Фълъщоака, Узум, Кълугърен, Даста, Гръдищя, Поен, Фрасину, Михай Браву, Пуен, Крънгур, Круча де пиатра, Влад Цепеш, Стръмба, Бъняса, Адунации цопъчен, Новач, Дръгънещ, Поща, Буда-Илфов, Петрошен Стънещ, Слобозия, Дъръщ, Прунару, Бутуруджен, Дръгинещ.

През май 2002 година, на фронталната част на мавзолея е сложена паметна плоча в памет на  5 британски пилоти, разбили се със самолет в блатото Комана на 7 май 1944 година (костите им са били репатрирани).

Върху криптата с костите на героите са инкрустирани четири стиха подписани от Мирча Дем Ръдулеску: „Тези, които загинаха за страната,/ На плодородните нивя,/ Жертвайки цяла една пролет,/ Не умряха, а възкръснаха”.

През 1944 година, когато е бомбардиран Букурещ, германска противовъздушна дивизия, намираща се в гората Комана, сваля британски самолет. Петима от английските военни загиват и са погребани в двора на манастира. Трима остават живи, а селяните ги предават на румънските власти, за да не попаднат в ръцете на немцитеr. През 1946 година, тримата са освободени, а мъртвите са ексхумирани и занесени в родната им страна.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12150465