Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Малопреславско блато – Малък ПреславецCod 2420


Блатото Малък Преславец е обявено за защитена местност и се намира на 4 км северно от с. Малък Преславец, в непосредствена близост до р. Дунав. Отстои на около 30 км от природен резерват “Сребърна” и служи за хранителна база на чапли, блестящи ибиси, лопатари, корморани и други гнездящи в резервата птици. В езерата и блатата се възпроизвеждат и съхраняват значителни природни и биологични ресурси като риба, миди, раци, тръстика, лечебна кал, сол и др.

Блатото Малък Преславец е една от най-големите вододайни зони в Добруджа и една от малкото запазени влажни зона по р. Дунав. Характерни за „блатото” са островите от водни лилии и големите концентрации на редки и застрашени от изчезване водолюбиви птици.

Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида. Сред тях са сивата чапла, малката бяла чапла, нощната чапла, които са защитени видове. Могат да се видят още зимно бърне, зеленоглава патица, качулата потапница, гривеста чапла, голяма бяла чапла, ням лебед, белобуза рибарка, двата вида водни кокошки – зеленоногата и белочелата (лиската), градската лястовица.

През цялата година се срещат тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица – лиска (нейното присъствие говори, че водите на блатото са чисти), белоока потапница, голям гмурец, лятно бърне, корморан, воден бик, черноврат гмурец.

Гордостта на блатото е голямото флористично богатство, намиращо се на такава малка територия. Установените около 180 вида висши растения представляват 4,8% от висшата флора на България.
Най-важно място заема бялата водна лилия (Nymphaea alba), която е със статут на застрашен вид в Червената книга на България. Този вид образува колонии, които заемат около 46 дка от повърхността на блатото и формират най-голяма цъфтяща популация на територията на България. Затова и блатото е известно още като „Царството на водните лилии”, а през юни месец се организира Празник на водните лилии, на който фолклорни групи от североизточна и централна България се надпяват и надиграват.

Между блатото и р. Дунав е изградено рибарско селище, където рибарите могат да плетат и поправят мрежи и лодки и да продават риба. Създадени са и удобства за пикник.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13109159