Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Манастирът Кълуйу, ОбогаCod 1635


Първото документално доказателство за манастира се отнася до зидарските работни дейности, започнали през 1515 година, по време на царуването на Воеводата Нягое Басараб (1512-1521 година), основателите бидейки Влад Банул (дядо на тримата братя Бузещи), Думитру Пъркълабул и Балика Спътарул. Зидарията е възобновена до края на шестнадесети век от братята Бузещи – Раду Клучерул, Преда Банул и Строе Столникул – приключваща на 8 юни 1588 година, както е видно от надписа, издълбан в камъка.
Надписът в наоса, възстановен през 1834 година, посочва, че до 1594 година са построени „и стените на двора, къщите и камбаната“ – различна от тази, която се запазва до днес, в която се намирали камбаните, подарени от Раду Бузеску през 1588 година. По-късно, на църквата ѝ се е добавила странична веранда с аркади около 1610 година, но се разрушава още през 1859 година заради щетите от деградацията.
През вековете, Манастирът Кълуйу е бил използван като некропол от семейство Бузеску. Тук са били погребани:
– Преда Бузуеску – голям бан на Крайова, през декември 1608 година, в северо-източния ъгъл на притвора;
– Стънка-Жупъница, съпругата му, през февруари 1590 година, в югозападната част на притвора;
– Раду Бузуеску – голям Клучер, през януари 1610 година, също в югозападната част на притвора.
През 1657 година пътешественикът Павел от Алеп характеризира манастира като много голям, красив и добре подсилен. Със стени, дебели 1 м, от камък и тухла, църквата има наос, ограничен от една стена, която оставя отвор само колкото една врата. Както наоса, така и пронаоса са осветени от двете страни на един тесен прозорец, снабден с метална решетка. Кулата върху кораба е полигонална, с дванадесет тесни прозореца, и се налага чрез своите размери и декорация на фасадите. Покривът е от калай с големи стрехи. Външната стена е разделена на два регистъра със среден пояс, като горният регистър е с измазани, но небоядисани ниши. Корпусът е заобиколен от стари тухлени стени, които се отварят чрез камбанарията на входа, като циркулацията се извършва по павирани пътеки с тухли и бетонни плочи.
Картината е дело на екип от местни майстори, начело на които е бил Михня Зугравул, дипломатическия агент на Михай Витязул, който е бил изпратен през 1600 година във Венеция, купил от там най-значителния брой от цветове. През 1834 година църквата е изографисана отново от сенешал Барбу Кошовяну Зугваул.
На първо място, Калуйу е обитаван от гръцки монаси, последван по-късно от румънски монаси и след това монахини, до 1986 година, когато калугерите се завръщат, с игумен Архим. Мирослав Корнелиус. Те ремонтирали манастира и значително увеличили броя на поклонниците, построяват нова църква в голям мащаб извън старото помещение и реставрирали паметника на историческата църква през 2008 година. В момента тук живеят седем монаси и братя.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689317