Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Международна Туристическа Регата по р. Дунав, ВидинCod 2622


Международната туристическа регата по р. Дунав, ТИД (на немски: Tour International Danubien, TID), е гребен кану-поход (наричан също регата) по река Дунав, най-дългият в света от този род. Провежда се ежегодно от далечната 1956 г. насам. Организира се от членска организация, която извършва дейността си под егидата на кану-асоциациите на участващите страни. Походът представлява 2,5-месечно пътешествие с багаж.
Сегашният маршрут започва винаги (от 1969 г. насам) в края на юни от Инголщат, Германия. Преминава през останалите страни-организаторки – Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния, и след 2516 km приключва в средата на септември в Сфънту Георге (Румъния), на Черно море. В някои години в отделни етапи се е пътувало и по Горния Дунав – от Донауешинген до Инголщат.
От 54-тия поред „TID 2009“ Румъния официално се присъединява към организацията TID, а през 2012 г. същото прави и Хърватия.
Броят на участниците варира от година на година, както и в отделните етапи, но винаги е трицифрено число.
Целта на събитието още от първия поход е взаимното разбирателство, приемане на живота и културата в другите страни, независимо от съществуващите политически, философски, религиозни или етнически различия. Това трябва по-специално да насърчи сприятеляването и да засили солидарността сред любителите на водните спортове и хората от различните дунавски страни.
Най-висшият орган, конференцията на ТИД, определя графика, условия за участие, необходимите мероприятия, като на нея се обсъждат и предложения за промени в основните правила на провеждането. Освен това, на конференцията се решава и представянето на участници за наградите на ТИД.
Официалният език на ТИД е немски (писма, кореспонденция, протоколи и др.) Определени са различни за различните страни парични вноски като символичен принос за подкрепа на организациите, които зависят от собствената инициатива на всяка страна-членка и от доброволните сътрудници.
Участниците могат, след предварително уведомяване, да започват състезанието от и да го завършват на всеки от планираните къмпинги. Всеки може свободно да планира графика и в ежедневните етапи. Необходимо е да бъдат направени ежедневни маршрути (преходи) между 20 и 60 km, независимо от климатичните условия (горещина, дъжд, буря). В случай на здравословни проблеми се препоръчва отказ от участие. Добре съставено, цялостно и висококачествено оборудване е основно изискване за участие в регатата.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12827787