Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Мрежа от велосипедни алеи, РусеCod 2351


Мрежата от 14 км велосипедни алеи на територията на град Русе, която се явява първостепенна велосипедна мрежа за града, е изградена в края на 2015-та година. Според велосипедния план на града, неделима част към общия устройствен план, предстои изграждането на още над 30 км велосипедни алеи.

Сегашните 14 км свързват центъра на града, както с някои ключови квартали, така и с важни транспортни и туристически обекти – централна жп гара, централна автогара, Русенския кей, парка на Младежта, парка на Възрожденците, общинския кооперативен пазар, каварталите Дружба, Чародейка, Здравец и Родина.

Планът на велосипедна мрежа включва връзки към бъдещи велосипедни алеи по посока на природния парк Русенски лом през кварталите Средна кула и Долапите, както и към Лесопарк Липник и село Николово.

Велоалеите са съобразени и с трасето на международния велосипеден коридор Евровело 6.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12438763