Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей „Баба Тонка“, РусеCod 2344


Музей „Баба Тонка” е ключова експозиция за разбирането и представянето на Българското Възраждане и ролята на град Русе в процесите на национално съзряване. Реализацията му представя приносът на семейство Обретенови и Баба Тонка в осъществяването на задачите на Възраждането – движение за самостоятелна църква, просвета и революционна борба. В първоначалния си вариант той е открит по инициатива на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия в Русе на 2 юни 1958 г. в чест на VІІ конгрес на БКП в къщата на Никола Обретенов. Сградата е строена в периода 1907-1908 г., а през 30-те г. на ХХ век в нея Обретенов посреща множество гости от града и страната, което е предпоставка за превръщането на дома му в къща музей по-късно.

Музеят „Баба Тонка” се разполага в двуетажна сграда с приземие. Представено е съзряването на нацията чрез просвета, религиозни изяви и бунтовни съзаклятия. Началото на експозицията е вторият етаж, където са застъпени темите: Баба Тонка и Семейство Обретенови; Читалище „Зора”, Четите на Ф. Тотю, П. Хитов, Ст. Караджа и Х. Димитър; Русенски революционен комитет, Червеноводската чета от 1875 г., Априлското въстание и Ботевата чета от 1876 г. Градска уредба на гостна стая е показана с мебели от семейството на воеводата Панайот Хитов, съхранявани в музея.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699810