Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей на Селото, ФръцещCod 1022


Основан през 1978 година, Музеят на селото от Фръцещ, област Джурджу е наречен символично „Учебен музей Дачия“.

В него има колекция от сечива от силекс, керамика от желязната епоха (Hallstatt și La Tene), сечива и украси от желязната епоха, всички открити чрез археологически разкопки, правени в зоната на селото и в съседство, земеделски сечива и народни носии.

 

Музеят е структуриран в няколко секции. Най-важната е тази за древна история, която включва колекции от предмети от силекс, съдове и керамични фрагменти, сечива и оръжия, зооморфни и антропоморфни  идоли  от палеолита и неолита и др.

В пясъчните кариери на селото и в тези за чакъл, през 70-те години, са открити фосили на огромен елен, костни фрагменти на прародител на слона, кости от камили, от носорог и от много други животни, донесени тук, в музея.

Друга секция е тази, посветена на епохата на металите. От бронзовата епоха датира важно селище, идентифицирано в старото огнище на селото. Оттам са взети керамични останки, цели съдове, сърп, бронзова брадвичка, и още няколко предмета от същия материал.

Дакийската епоха е много добре представена. Заради това е дадено името на музея на селото «Дачия». В колекциите имаме артефакти, които произхождат от две дакийски селища, едно разположено в близост до днешното село Фръцещ, и друго, по-голямо и по-богато, в старото огнище на селото. От този период има керамични съдове –от сива и черна керамика, фруктиери, тенджери, лампи, предмети за украса и  даже кука за риболов.

През 1968 година, е открито дакийско съкровище  от II-I в. пр.Хр., което включва 200 сребърни монети, без надписи, на лицевата страна със стилизирана глава на божество, а на обратната страна с конник върху кон, представени чрез линии и кръгове.

Музеят притежава и  богата етнографска колекция, една с книги и много други предмети.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488078