Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музей Римската Сграда с Мозайка, КонстанцаCod 1149


Римската сграда с мозайка  е разположен в непсредствена близост до Музея за национална история и археология и е открит през 1959 година, по време на кметски работи, правени в Пиаца Овидиу. Изследванията, направени след откритието доказват, че паметникът е построен през  IV век и разширен постепенно до средата на VI век, когато спира да функционира. В славните си времена сградата е представлявала най-голямата конструкция от този тип в цялата Римска империя и е служила за свързваща точка между пристанището и античния град, бидейки мястото, в което се развивали  дейностите по търгуване и складиране на стоките. Първоначално, конструкцията се разпростирала на три от четирите тераси на скалата на пристанището.  Първата тераса била разположена на сегашното ниво на Пиаца Овидиу и била връзка с един от обществените пазари на античния град. Няколко склада и внушителната зала с паваж от мозайка заемали следващата тераса на сградата. Залата с мозайка представлявала действителното място за среща на  търговците и официалните лица по онова време. Последната тераса била разположена на нивото на кейовете на античното пристанище и съдържала още заоблени складове, покрити днес с варовици.  Сградата е предвидена със система за оттичане на дъждовната вода, все-още функционираща. Заедно с упадъка на град Томис, през VI век, сградата повече не е поддържана и се е разрушила. Въпреки това, тъй като е направена от материали с добро качество, мозаечният под е запазен много добре. Днес, от общата площ от 2000 квадратни метра от мозаечния под е запазена само част от приблизително 850 квадратни метра.

Тераса A представлява античното ниво за живеене, а тераса C съставлява нивото на помещенията-складове (11 помещения със заоблен таван). На същото ниво, в продължението на сградата, се намира серия от помещения, които са служели за ателиета. Тераса D представлява нивото на други складове за съхранение на стоки, намиращи се пред кейовете на античното пристанище. Днес се намира под морското равнище. Връзката между терасите ставало чрез стълба с дълги и високи стъпала от варовик .

Подът на помещението е с уникална красота и  е формиран от две различни части: граница, която обикаля залата и която има геометрични и растителни мотиви и самата мозайка, съставена от камъчета с различен цвят: бял, червен, черен, зелен, жълт.
Музейните подредби приютяват колекции от стоки, намерени в складовете на сградата: котви, кюлчета, тежести, амфори с боя и смоли, статуетки, колекции от лампи, мраморни фурнири, многоцветна мозайка, глави на стълбове.

В бившите складове са изложени епиграфските паметници, намерени в различни центрове в Добруджа.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11351591