Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музеят на Цивилизацията Гумелница, ОлтеницаCod 1273


Музеят е основан през 1957 г. в резултат на дарение от 902 археологически парчета, направено от Барбу Йонеску, счетоводител, който е и първият директор на музея до 1968 г.
През 1968 г. за директор е назначен Доне Шербънеску, който реорганизира и модернизира музея. Колекциите на музея се увеличават значително, достигайки 15.500 археологически и нумизматични предмети. Сградата е построена през 1926 г. (арх. Йон Чернеску). Първоначално е била предназначена да бъде домакин на културни прояви, след това в част от нея се настанява временно Националната банка – Филиал Олтеница и Окръжния народен съвет.

Вътре в музея са изложени материали от енеолитната култура Гумелница (каменни сечива и еленов рог, керамика, фигурки, антропоморфни и зооморфни съдове, харпуни, каменни, пластмасови брадви), съкровища на първото хилядолетие от новата ера, бижутерски съкровища от Колибаш, Кирноджи.
Основното изложение е представено от изложении предмети, които са принадлежали на цивилизациите, развивали се в центъра на румънската равнина, като културата Дудеш, открита при Късчиоареле и Василац, културата Боян, илюстрирана с находките от Спанцов, Късчиоареле или Влъдичяска. Специално място е запазено за представяне на цивилизцията Гумелница, за която е отдадено достатъчно пространство. Колекцията на музея се изложена по обекти, за да може посетителите да имат пред себе си следите от всяка общност и да си формират цялостна представа за професиите и начин на живот на човека от древни времена.
Представени периоди са:
– Неолитна епоха чрез културите Дудещ, Боян, Гумелница;
– Преходният период на бронзовата епоха: културата Черна вода I; културата Черва вода II
– Бронзовата епоха: културите Глина, Тей, Радовану
– Античност: Гето-дакийската цивилизация
Един от много цените експонати на Музея на цивилизацията Гумелница са ковчежничествата с бижута от Радовану-Негуляса, датиращи от XVI-XVII век или от Нучи, Колибаши и Кирнодж.
В музея може да се наблюдава ценна колекция монети, от която най-важно е монетното съкровище от Хистрия, открито в Хотарели, което е доказателство за връзките между обществата на гето-даките и гръцките крепости по Черноморието.
Сградата, в която се помещава музеят, носи отпечатъка на архитекта Йон Чернеску. Тази сграда е основана през 1926 г., във френски неокласически стил, за да се използва като място за културни събития. За кратко време тук са седалищата на Националната банка – Филиал Олтеница и Окръжния народен съвет.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13113857