Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Muzeul Civilizației Gumelnița, OltenițaCod 1273


Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968.

În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul. Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Clădirea este construită în 1926 (arh. Ion Cernescu). Iniţial a fost destinată găzduirii de manifestări culturale, apoi o parte din local a găzduit temporar filiala Olteniţa a Băncii Naţionale şi Sfatul Popular Raional.

În interiorul muzeului sunt expuse materiale ale culturii eneolitice Gumelniţa (unelte de piatră şi corn de cerb, ceramică, figurine, vase antropomorfe şi zoomorfe, harpoane, topoare din piatră, plastică), tezaure din mileniul I p.Chr., tezaure de bijuterii de la Colibaşi, Chirnogi.

Expoziţia de bază este reprezentată de obiecte expuse care au aparţinut civilizaţiilor ce au evoluat în centrul Câmpiei Române, cum sunt cultura Dudeşti, descoperită la Căsciorele şi Vasilaţi, cultura Boian ilustrată prin descoperirile de la Spanţov, Căsciorele sau Vlădiceasca. Un loc aparte a fost rezervat prezentării civilizaţiei Gumelniţa, căreia i s-a acordat un spaţiu generos. Colecţia muzeului este expusă pe situri pentru ca vizitatorul să aibă în faţă vestigiile fiecărei comunităţi şi să-şi formeze o imagine completă despre ocupaţiile şi modul de viaţă ale omului din timpuri străvechi.

Perioadele reprezentate sunt:

– Epoca neolitică prin Cultura Dudeşti, Cultura Boian, Cultura Gumelniţa;

– Perioada de tranziţie la epoca bronzului: Cultura Cernavodă I; Cultura Cernavodă II

– Epoca bronzului: Cultura Glina; Cultura Tei; Cultura Radovanu

– Antichitate: Civilizaţia geto-dacă

Una dintre exponatele de mare valoare ale Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa sunt tezaurele cu bijuterii de la Radovanu-Neguleasa care datează din sec. XVI-XVII sau de la Nuci, Colibaşi şi Chirnogi.

În muzeu mai poate fi admirată o colecţie numismatică valoroasă, din care cel mai important este tezaurul de monede histriene descoperit la Hotarele, care este o dovadă a relaţiilor dintre comunităţile geto-dacice şi cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre.

Clădirea care găzduiește muzeul poartă amprenta arhitectului Ion Cernescu. Această construcție a fost fondată în anul 1926, într-un stil neoclasic francez, cu scopul de a fi folosită ca loc pentru manifestări culturale. Pentru o perioadă scurtă de timp aici şi-a avut sediul filiala Băncii Naţionale Olteniţa şi Sfatul Popular Raional.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488209