Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sf. Nicolae, BogataCod 1238


În ceea ce priveşte anul construcţiei bisericii cu hramul Sf. Nicolae din parohia Bogata, acesta diferă de la un document la altul, în funcție de sursa studiată.  Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei din anul 1810, precizează despre satul Bogata dimpreună cu satul Streini Gălăţui: Biserica au fost de lemn şi au ars-o turcii, cu hramul Mucenicul Gheorghie pă moşia mănăstirii Antim cu veşmintele lipsă şi cu cărţile lipsă, numai are un mineu peste anu. În Anuarul Casei Bisericii din anul 1909 se precizează că biserica filială din satul Bogata e de zid, s-a clădit de la 1820-1826, s-a reparat în 1886 şi la ea serveşte provizoriu protos.

Parohia Bogata a luat fiinţă prin dezlipire de la parohia Rasa, în baza ordinului 4710 din 18 decembrie 1928 al Episcopiei Constanţa, cu obligaţia ca locuitorii satului să-şi întreţină biserica şi preotul (parohie extrabugetară).

Sfântul lăcaş are configuraţia unei nave prelungite cu lungimea de 19 m şi lăţimea de 7 m. Temelia este de piatră, zidurile din cărămidă şi este acoperită cu tablă galvanizată. Posedă o singură turlă pe pronaos cu o cruce mare de fier. Pridvorul are forma de pătrat cu deschidere în două uşi. Pronaosul are formă dreptunghiulară, acoperit de o calotă sferică cu pandativi, peste care se ridică singura turlă existentă, susţinută de două coloane de cărămidă. Naosul are formă dreptunghiulară acoperit cu o calotă sferică cu pandativi. Altarul este semicircular, acoperit cu o calotă cu pandantivi.

Din datele monografice aflăm că tâmpla bisericii are valoare artistică şi istorică, fiind construită din lemn, cu pictură aleasă şi adusă de la Curtea de Argeş. Catapeteasma păstrează pictura originală, având o însemnare pe icoana hramului, în care se distinge anul 1855.

Clopotniţa a fost construită în anul 1940, din schelet de lemn, învelită cu tablă, având în prezent stâlpi de fier în locul celor de lemn şi adăpostind clopotul bisericii. Casa parohială a fost construită în anul 1930 de obştea satului şi este separată de curtea bisericii. A fost de-a lungul timpului locuită de preotul paroh.

Parohia desfășoară următoarele activități: lunar, familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială.

Biserica Sf. Nicolae din parohia Bogata a fost înscrisă pe lista monumentelor istorice, avizată în anul 2004 de Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12875471