Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfântul Nicolae, AndolinaCod 1237


Parohia Andolina, formată în prezent din satul Andolina şi o parte din satul Ciocăneşti Sârbi, fostul sector al preotului Alecu Zamfir, care s-a transferat de la parohia Ciocăneşti Sârbi la parohia Andolina, a luat fiinţă în anul 1938, prin dezlipire de la parohia Ciocăneşti Sârbi. Neavând biserică, locuitorii satului mergeau la biserica din satul Ciocăneşti Sârbi.

Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost ridicată în anii 1942-1943 de către meşterul Nicolae Biţică din satul Floreşti, judeţul Prahova, în vremea preotului Dumitru Mihăilescu, pe cheltuiala credincioşilor, pe terenul donat de locuitorul Ion Banu. Biserica a fost sfinţită în anul 1946 de Preasfinţitul Părinte Chesarie Păunescu, Episcop al Constanţei.

Construcția, în suprafață de 275 mp, are formă de corabie, cu lungimea de 16,5 m, lăţimea de 6 m şi înălţime de 6 m. Dimensiunile modeste ale bisericii se explică prin resursele financiare și materiale mai reduse disponibile în timpul războiului. Are temelia din piatră, zidurile din cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată. Biserica are o singură turlă pe pronaos, pe care este montată o singură cruce. Pictura bisericii a fost executată pentru prima dată în anul 1945 de către zugravul Temistocle Grigorescu din comuna Ciocăneşti, cheltuielile fiind suportate din fondurile parohiei. A fost restaurată în anii 1968-1969 de pictorul Elvira Dăscălescu-Nica. În toamna anului 2005, au fost demarate lucrările de repictare a bisericii, lucrarea fiind executată de pictorul bisericesc Radu Gheorghe. Pe exteriorul bisericii sunt aplicate medalioane cu chipul unor sfinţi.

Deşi aproape toate documentele menţionează ridicarea clopotniţei în anul 1960, la inspecţia efectuată în 25 martie 1957, protopopul consemnează în procesul-verbal că: Recent a ridicat scheletul din lemn al clopotniţei în care s-a aşezat clopotul bisericii, aceasta numai cu materiale donate de credincioşi şi cu munca voluntară a acestora la stăruinţa preotului paroh. Clopotniţa, construită din schelet de lemn, îmbrăcat cu PFL, şi acoperită cu tablă galvanizată a fost reparată în anul 1990, când a fost îmbrăcată cu plăci noi de pal.

Parohia desfășoară următoarele activități: programul social săptămânal ,,Pâinea noastră cea de toate zilele”, în cadrul căruia 5 familii nevoiașe primesc pâine. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net9122636