Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul „Alexe”, CălăraşiCod 1239


Biserica Sfântul Ioan Botezătorul vine să aducă în peisajul local o notă de sobrietate şi o reîntoarcere în istorie. Spre deosebire de toate celelalte biserici din oraş, ridicate prin contribuţia enoriaşilor sau cu sprijinul unor sponsori, în cazul acestei biserici terenul şi întreaga cheltuială a construcţiei şi înzestrării cu cele trebuincioase a fost suportată de ctitorul acesteia, Alexe Popescu şi soţia sa Maria (de aici şi denumirea sub care este cunoscută în rândul enoriaşilor şi care s-a transmis din generaţie în generaţie – Biserica Alexe).

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 23 aprilie 1884, construcţia fiind gata la 14 octombrie 1886, când a fost şi sfinţită de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Calinic Miclescu al Ungrovlahiei.

Din fondurile bisericii vor fi efectuate reparaţii atât în interior cât şi în exterior, în anul 1932. În anul 1965 au fost efectuate reparaţii generale, fiind refăcute tencuielile interioare şi exterioare, inclusiv acoperişul din nou, precum şi spălarea şi recondiţionarea picturii. După cutremurul din anul 1977 s-au efectuat lucrări interioare şi exterioare.

Biserica nu are clopotniţă, cele două clopote fiind amplasate într-una din turle. Sfântul locaş de cult este realizat după planul şi forma bisericii Sfânta Paraschiva din Brăila, cu deosebirea că la turla cea mare are cruci împrejur. Are configuraţia unei corăbii cu lungimea de 32 m şi lăţimea de 14 m, stilul fiind combinat din cel bizantin şi gotic, dispune de o temelie de piatră, zidurile sunt de cărămidă şi este acoperită cu tablă. Posedă trei turle mari: două în faţă, pe pronaos şi una în spate, pe naos, pe care sunt montate trei cruci mari de fier. În una din turlele din faţă sunt instalate cele două clopote: unul de 125 kg şi celălalt de 500 kg. În total, pe acoperiş, biserica are 13 cruci.

Pictura bisericii a fost executată în stil realist, de pictorul Dem Demetrescu-Buzău, în anul 1886. În anul 1943, s-a spălat şi retuşat pictura de către zugravul Temistocle Grigorescu. În anul 2005 a fost refăcută pictura de către pictorul Coman Dorinel din Roman, judeţul Neamţ.

Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente, contribuie lunar din fonduri proprii la bursele elevilor seminariști și sprijină un elev seminarist. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială funcțională, dar și obiecte cu valoare artistică și patrimonială.
Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12501217