Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Музея в Окръг Телеорман, АлександрияCod 1518


През 1934 година, по време на стогодишнината на град Александрия, Градският съвет решава да създаде Музей на града, който да изложи и да запази документите, намерени в различните архиви, както и някои материали, доказващи съществуването и културата на хората от този регион. Музеят е инсталиран, първоначално, в една стая на кметството, а през 1936 година е преместен на закрито до Културния център „Виктор Антонеску“.

На 1 май 1952 година е открит, ефективно, Музей на Александрия, където са били изложени документи относно основаването на града, монети, керамика, веществените доказателства от различни исторически епохи.

От 1974 година Общинският исторически музей на Александрия става Окръжен Исторически музей на Телеорман. Запазва важна колекция от археологията, главно от неолита и гето-даките, с множество обекти от Хълма Чиолънещ, Магурата, Силищя, Витънещ, Албещ, Орбяска де сус, Зимничя и т.н., но също и колекция от нумизматика, представлявана от поредица от съкровища, открити в Александрия, Балта Сърата, Пойана, Пороския, Скиту, Сфинцещ, Улмени и т.н. Ценна етнографска колекция на зоната е представена на постоянна изложба на павилион.

В периода 1998 – 2004 година участва в един Международен румънско-британски проект за изследвания.

В периода 2003 – 2004 година, се провежда изследователска програма за процеса на колективизация на селското стопанство в окръг Телеорман, програма, финансирана от правителството на Съединените Американски Щати чрез Секцията Обществени въпроси на Букурещ и на Асоциация „Приятели на музея“.

Провеждат се и други международни и национални проекти, които фокусират върху археологически проучвания и палеолита (заедно с френски археологически мисия в Румъния и Института по археология „Василе Първан“ Букурещ, 2006-2008 година) и Средновековоетп (заедно с Музея на Бръила, 2006 – 2009 година).

Е периода 2009-2011 година е бил местен партньор и на получателя в рамките на „Магурата. Минало и настояще“, част от Европейския проект, финансиран със заглавиетп „Арт трансформация в графичен вид“, от програмата „Култура 2007-2013 година“.

В момента на провеждане на изследователския проект за нео-неолитно жилище в югозападната част на Влахия, заедно с Националния музей на Румънската история, проект с  многостепенно разгръщане, който започва през 2006 година.

С цел да се възползва от наследство, собственост на музея, освен капитализирането на  изложбата, Окръжния музей на Телеорман е разработил и управлява редица образователни програми:

– Програмата Източникът на Музея на културата и образованието, започната през 2003 година, адресирана най-вече към обществеността на училищна възраст, при партньорства с образователните институции.

– Програмата Посещения на музея …, която дебютира през 2013 година, има за цел да представи музея и различни теми от общ интерес (история, археология, етнография) в населени места в окръг Телеорман, особено в селските райони.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699582