Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Областен Музей Железни Врата, Дробета Турну СеверинCod 1446


През 1912 година професор Ал. Бъркъчила основава Историческия музей на Средното училище Траян, което се мести през 1926 година в новата сграда в непосредствена близост до римската крепост, сграда, която, от самото начало, е трябвало да приюти и един музей, който се нарича сега Музей на историята и етнографията в град Турну Северин.

След 1945 година нараства значението на музея и неговата изследователска област, бивайки наречен Областен музей Железни врата.

На 15 май 1972 година музеят отваря в сегашния си вид, с две секции: история и природни науки, с аквариум, където са представени видове риби от Дунава.

Впоследствие са били създадени отделите по Етнография и Художествени науки.

Експонатите са в областта на естествените науки ( флора и фауна, аквариум за Дунавската фауна и екзотичните риби ), история – документи, археология ( включително гравирани камъни от римско време ), нумизматика, етнография ( костюми, керамика, местни тъкани ), румънско изобразително изкуство ( дело на Лукиан Петрашку, Палади, Тоница, Думитреску, Ширато, Стоенеску, Изер, Ресу ).

Катедрата по история и археология е съставена от девет стаи:

– Праистория – следи от материалния и духовен живот на културата на Скела Кладовей;

– Цивилизация гето-дакска;

– Войните на даките;

– Древни римски паметници ( моста при Дробета през годините 103-105 );

– Духовен живот на Дробета;

– Средновековна история;

– Модерната епоха;

– Румънско средновековно изкуство;

– Съвременната епоха.

Изложбата на природните науки, открита на 15 май 1972 година, представя физическите и географски условия на Дефилето Железни врати ( Зала I ), флората и фауната на Дефилето Железни врати ( Зала II ), рибната фауна на Дунав на езерния резервоар Железни врата ( Аквариум ), водната флора и фауна, специфични за района на Железни врата ( Зала III ). Изложбата завършва с аспекти от вселената, за появата на живота на Земята, палеонтологични доказателства, произхода и еволюцията на човека ( Зала IV ). Катедрата по етнография и народно изкуство има богато и ценно наследство, ценно от гледна точка на документалното значение. Изложбата представя предимно аспекти от селските райони на цивилизацията в Мехединти и в зоната на Железни врата. Наблизо се намира Римският лагер Дробета. [1]

Сградата на музея представлява исторически паметник, построен през 1926 година.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488382