Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Община Каракал, КаракалCod 1595


Община Каракал е с площ от 72 км2 в равнината със същото име.

Ако, според статистиката на годината 1845 Каракал е имал по онова време в 10 махали  952 семейства, тоест около 5000 жители, преброяването от 2002 регистрира общо 36.406 жители, от които 2000 млади хора напускат, за да учат в страната. Преди хиляди години, може да се каже, че това е селище (село), което се намирало на стария римски път, който свързва Сукидава с Ромула-Малва. Доказателства са ядрата от камък специфични за културата от чакъл, кремъчни сечива и каменни чукове с места предназначени за ръкавици, открити по време на планирането на парка „Константин Порояну“, животински фосили, фрагменти от глинени съдове и керамика, представляващи културата Вадастра, бронзови предмети и желязо.

Преходът от селско селище към търговско ще бъде направен по-късно, с развитието на селското стопанство и търговията в тази част на страната, както и нарастващото значение на търговските пътища, които идват от Трансилвания по долината Олт на река Дунав и на Крайова и Букурещ, които се  кръстосвали в Каракал. С времето става град-столица на бившия окръг Романаци.

Що се отнася до името на града Каракал, съществуват две предположения:

– Първото е свързано с името на римския император Марк Аврелий Антонин Каракала (211-217), който след кампания срещу гетите се казва, че е бил  предоставил земята  някои от ветераните през 215 пр.Христос, ветерани,  които основали селище, което е кръстено – Каракала, граждани на Ромула получавайки римско гражданство и са наречени „romanates“

–  Втората хипотеза предполага, че името на селището е дадено от куманите през IX-X век, това е Кара-кале (Черната Крепост или Черната Кула). Може да е само едно съвпадение в град с името  Каракал. Аргумент за присъствието на куманите в тези места, е съществуването понастоящем в областта на  едни села, носещи имената Комани, Команка, Команица. Досега се приема като първото документарно удостоверяване  на град Каракал, хартата, издаден на 17 ноември 1538г. в канцлерството в Търговище на владетеля на Румънската Държава Раду Вода Паисие(1535-1545), незаконен син на Раду чел Маре (Раду Велики).

Град Каракал е издигнат на ранг –град през 1994 г., и е втората община в окръг Олт, в резултат на делата, които поддържа в района, както и развитието на града, както и многобройното население, промишлена и селскостопанска продукция, качество на живот- културен и спортен, изключителни духовни дарове и човешки потенциали.

От гледна точка на градоустройството, четирите квартала с над 5.000 домове с течаща вода, предоставена от три източника, извлечена вода през 63 ямки, всяка със среден дебит от 10 m³/ч и прокарана чрез мрежа с дължина над 37 km. Дистрибуторската мрежа е пръстеновидна с пропорция от 60% и покрива повече от 88 км.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10713262