Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Окръжен Съд Крайова, КрайоваCod 1346


Настоящото разположение,  поместено в монументална сграда, е дадено на Окръжен съд – Крайова в годините след 1960, като съдебните инстанции в Олтения в междувоенния период, и веднага след това, се помещават в сградата на актуалния Университет.

Сградата, изградена през 1890 г. от архитект Йон Соколеску в стила на неоклацисизма, дадена на Правосъдния дворец, била подходяща за отсъждането на делата от всички окръзи на Олтения judecării pricinilor din toate judeţele Olteniei.

Фактът, че правосъдието било истинска сила, е отразено през половината на XIX век от съдебните печати, върху което поле бил гравиран овален щит включващ герба на областта (орел кръстоносец) придружаван от везна, символа на правосъдието.

Периодът 1990-2004 носи важни промени в организационната структура на инстанцията, като от 13 съдебни колегиални състава, които през 1990-1993 г. са функционирали като 26 съдии,  а през 2012 г. броят на съдебните състави достига до 46 съдии.

Според критерия натовареност на дейността, е първият съд в окръга, а дори и в обсега на Апелативен съд – Крайова.

Имайки предвид функционалните изисквания, Окръжен съд Крайова е подложен на операция по цялостна реновация през 1998 г.

На нивото на Окръжен съд Крайова функционира един единствен текущ архив, който обслужва както наказателния отдел, така и гражданския отдел, с едно помещение предназначено изключително за изследване на делата от адвокати, страни по делото, експерти, както и отдел регистратура, общ и за двете секции.

Също така, от началото на 2006 г., на нивото на Съда е реализирана информационна мрежа и е изпълнено приложението ECRIS за електронно регистриране на делата и случайно разпределение. В рамките н асъда работят 46 съдебни състава, осъществявайки дейността си в 6 съдебни зали,  с по средно 10 заседания на ден.

Йон Н. Соколеску (роден 17 януари 1856 г., Плоещ – починал 1924 г.) е румънски архитект. Учил е в лицея в Плоещ, после инженерство в Училището за пътища и мостове в Букурещ, след което е учил архитектура в „Училище за изящни изкуства” в Париж. Учил е и в Рим. Поставя основите на обществото на румънските архитекти и е негов председател. През 1890 г. основава списанието „Архитектурни анали”. През 1892 г., заедно със С. Стериан и за своя сметка, първото румънско училище по архитектура.

Соколеску е един от най-добрите представители на румънското училище за модерна архитектура. Използвайки репертоара от форми на френския академизъм, неговият стил се характеризира с яснота и монументалност.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12827968