Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Остров Алеко, СандровоCod 2292


Остров Алеко отдавна се е съединил с остров Мартен и се намира срещу село Сандрово и малкия град Сливо поле между км 479 и км 472. Заедно с остров Батин, Алеко е един от най-големите острови в Българския Дунав. Островният комплекс попада изцяло в защитена зона по Натура 2000 Мартен-Ряхово с код BG0000529 – Защитена зона по Директива за местообитанията. Залесен е също с топола и върба, както и с множество храсти от къпини и аморфа. Островът е достъпен за риболов и лагеруване при ниски води на река Дунав. Западната част на острова интензивно се ползва за дърводобив, като почти всички гори там са изкуствено залесени. Източната част е по-дива и предлага досег с природата в нейния естествен вид.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12699518