Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Остров МишкаCod 2333


Остров Мишка е последният остров, който попада на територията на област Русе, но е първият от поредица острови по течението на реката, които заедно с обширни блата на брега на Дунав формират защитената местност Калимок-Бръшлен. Със своите блата, тръстикови масиви, заливни гори, влажни ливади и пясъчни коси защитената местност е идеално място за хора, които обичат да наблю- дават птици, да карат кану или да прекарат няколко дни сред тихата атмосфера на природата, докато си почиват или ловят риба. За орнитолози от цял свят представляват интерес птиците, хранещи се, миг- риращи или зимуващи в Калимок-Бръшлен. Сред тях са застрашените видове къдроглав пеликан, ма- лък корморан, белочела и червеногуша гъска, белоока потапница, водно шиварче, ливаден дърдавец и др. Най-удобен изходен пункт за остров Мишка е ресторант Рибарска среща в село Ряхово.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net8821474