Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Пещерен Ансамбъл Мурфатлар, МурфатларCod 1212


Пещерният ансамбъл е съставен от камери и галерии, бидейки изкопан в хълм от варовикова креда, разположен в близост до кариерата за извличане на креда в Басараб. Открит е на юни 1957, в резултат на разширителни работи на зоните за експлоатация на креда.

Входът на Църква B1 е вкопан в стръмната част на стената, на значително разстояние от нивото на варовиковия на басейна пред нея. Единствената възможност да се стигне до нея са дъсчените платформи, специално изработени за тази цел. Църквата е ориентирана с олтара на изток, а влизането става през северната страна на притвора. Няма прозорци към външната страна. Запазени са: малтийски обикновени кръстове, в алторелеф, вписани в окръжност, по-голямата част концентрирани в притвора, от двете страни на входа в притвора, рисунка, съставена от два квадрата, единият включен в другият, с три рунически графики вътре. На датата на откриването, на южната стена на притвора се пазели още различни животински рисунки (коне и животни), надписи на кирилица и кирилица смесена с рунически графити, всички изчезнали след ексфолирането на стената.

Църквата Б2 е разположена на горното ниво на масива. И нейната структура е от три отделения: олтар, наос и притвор, с олтар обърнат към югоизток. Дължината й е 4 м и е широка 2,20 м. Пазят се още рисунки само по стените на олтара и наоса; стените на притвора не са запазени. Тези рисунки са на коне, коне и конници, всички скицирани в прави линии и без обеми. Няма надписи. Към датата на откриването се пазели още няколко кръста и славянски надписи по блоковете креда и по остатъците от стълбове, открити в притвора.

Църква Б3 е с олтар изкопан в полукръгла форма, със сводеста абсида; в пода й са изкопани три правоъгълни канала, а по оста се пази постамент, вероятно Светата маса. В наоса на църквата се пазят още различни видове кръстове (обикновени, пунктирани и с издатъци; както и един малтийски кръст, рамкиран в квадрат), т.нар. стилизация на глава на бик, конник въоръжен с копие или лък, коне и други животни, различни геометрични мотиви (сред които и видове свастики, пентаграми), ботуш или крак, водна птица стилизирана и издълбана в алторелеф, както и множество рунически надписи на графит, с разнообразна дължина.

Трите църкви комуникират чрез галерии: църква Б4, разположена на най-ниската надморска височина в целия комплекс, комуникира с параклис 2 на църква Б3 чрез правоъгълна пукнатина на тавана.

Предполага се, че първоначалното използване на комплекса Басараб-Мурфатлар е здраво свързана със съществуването на този каменен вал, тъй като много от запазените фрагменти на гребена на вала са от креда, чийто произход може да се намери в старата кариера.

Датирането на обекта е направено въз основа на индикацията на надпис в наоса на църква Б4 leat 6500, което означава 992 г.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688889