Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Регионална библиотека Любен Каравелов, РусеCod 2360


усенската библиотека е една от най-рано създадените градски библиотеки в България. Извършените след Освобождението 1878 г. дълбоки обществено-политически и икономически промени създават условия за културен подем на града. Сред по-просветените среди от русенското общество постепенно назрява необходимостта от широко обществено ползване на книгата и желание за създаване на градска библиотека.
През 1888 г. културни дейци с материалната подкрепа на Градската община слагат началото. Те са членове на просветното дружество “Дунав”, основано в Русе през септември 1887 г. Към 12 септември 1889 г. действителните му членове са 78, между които граждани от съсловието на най-висшите чиновници в града. В чл.1 на Устава на дружеството има специална точка: “г) да тури основа на една градска библиотека”.

Регионална библиотека “Любен Каравелов” днес е водещ културен институт с вековна история и традиции, работеща за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Русе и региона.

Регионалната библиотека „Л. Каравелов” се помещава в сградата, строена през 1911 г. за първата в България Търговско-индустриална камара по проект на арх. Н.Лазаров. Сградата се отличава с централен цилиндричен обем с характерни за проектите на арх. Лазаров барокови форми. Характерна е богата украса както в екстериора, така и в интериора с лаврови листа, перли, розети. Главният вход е на самия ъгъл на двете улици.

От 1912 до 1948 г. зданието се използва за нуждите на Търговско-индустриалната камара в града, а през 50-те години на ХХ век то се обитава от ръководството по строителството на Моста на дружбата (Дунав мост). След това там се настанява Регионалната библиотека, за която по-късно е направено по-съвременно в архитектурен стил допълнение на изток от старата сграда.

Новата част на Библиотеката е открита на 23 май 1970 г., в чест на празника на славянските просветители. Проектът е на арх.Петко Иванкин от Русе, а проектът на обзавеждането е дело на арх. Камен Георгиев от София. Новото крило е долепено до старата сграда, създавайки един от най-модерните библиотечни комплекси в България. То е на два етажа с книгохранилище на пет етажа. Построено е върху 1825 кв. м, а разгънатата му площ е 5043 кв. м. На приземния етаж има зала за културни изяви и масови мероприятия с около 350 места, деветметрова сцена и кинокабина.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13113595