Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Регионална Библиотека “Христо Ботев“, ВрацаCod 2705


Библиотеката е открита на 24 декември 1954 като Окръжна методическа библиотека. През 1966 г. получава името „Христо Ботев“ и от 2006 г. насам тя е преобразувана в Регионална библиотека. Започнала с фонд от 7000 тома, днес библиотеката притежава 253 000 библиотечни документа от всички сектори на науката. Библиотеката разполага с електронни документи, посетителски сайт и сайтове на социални мрежи.
Открита преди 50 години като окръжна методическа библиотека, днес Регионална библиотека „Хр. Ботев“ гр. Враца е най-голямото хранилище на библиотечни документи в областта, признат център за справочно-библиографско, информационно и краеведско обслужване, с богата културно-просветна и издателска дейност и методически център за общодостъпните библиотеки в областта.
Притежава фонд от 250 766 библиотечни документи на всички видове носители, които предлага на потребителите си чрез структурните звена за обслужване. Ежегодно обслужва около 4 000 ползватели, регистрира повече от 60 000 посещения, а заетите за ползване библиотечни документи са 140 000.
В библиотеката са автоматизирани всички библиотечно-библиографски процеси, има изградена локална мрежа с 10 работни станции и постоянен достъп до Интернет.
В електронен вариант библиотеката поддържа и предоставя за ползване:
• каталог на книгите на български и чужди езици, достъпен и чрез Интернет;
• каталог на периодичните издания;
• справочно-библиографска информация;
• информация за Враца и Врачанска област;
• адаптирани услуги за читатели със зрителни увреждания посредством програма за синтезиран говор на български език;Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689417