Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“-РусеCod 2380


Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ – Русе е създадено през 1961г. Регистрирано е като сдружение с нестопанска цел през 1991 г. Заявители на първоначалната регистрация на дружеството и първи негови колективни членове са клуб по пешеходен туризъм „А.Константинов“, клуб по воден туризъм, клуб по колотуризъм „Меридиан“, клуб по ски-туризъм „Север’ 66“, клуб по спортно ориентиране, алпийски клуб, пещерен клуб и туристически клуб „Ехо“.

В своята летопис дружеството е осъществявало многообразна учебна, тренировъчна, спортно-състезателна и природозащитна дейност. Обучени са стотици туристически организатори, инструктори, водачи, съдии и други спортни и педагогически кадри.
За 25-годишнината си дружеството е наградено с орден „Кирил и Методий“ – първа степен.

Важно място в дейността през последните години се отрежда на природозащитното дело. От 1980 г. ежегодно се провеждат екологическите акции „Чисти езера“ и „Чисти планини“ по маршрути в Пирин, Рила и Стара планина. Освен тоновете събрани и изнесени отпадъци е извършена мащабна възпитателна и просветна работа. Тези дейности дружеството осъществява в партньорство и със съдействието на дирекциите на народните паркове „Централен Балкан“, Пирин и Рила и на Природен парк „Русенски Лом“.
През 1997-1998г. членове на дружеството участват в реализирането на проекта „Изграждане на мрежа от студентски и ученически сдружения за защита на природата“, финансиран от Клуб „Отворено общество“ – Русе и УНП „Русенски Лом“.

През 1999 и 2000 г. дружеството работи по 4 проекта в областта на обучението на своите членове и институционалното укрепване, два от които финансирани от Асоциацията на народните университети в Германия.
СТПД „Академик“ – Русе разполага с офис, заседателна зала и складови помещения в корпус 14 на Русенски университет.

Дружеството има активни клубове по пешеходен туризъм, спелеология, воден туризъм, катерене и алпинизъм, планинарство и др.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12484387