Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Средновековната Църква „Свето Възнесение Христово“, ЧипровциCod 2167


Средновековната църква „Свето Възнесение Христово“ се намира на възвишение над центъра на Чипривци, между Чипровската и Мартиновската река.
Има сведения, че на това възвишение е било някога укрепено място и е имало зидове от манастир. Пак там, северно от църквата, е изградена в периода XIII-XV век и католическата черква „Санта Мария“, разрушена след погрома на Чипровското въстание след 1688 г. и открита преди 20-тина години. Според сведенията преди въстанието била издигната и православната църква“Св.Възнесение“. За това свидетелства запазеният каменен горен праг на вратата ѝ, на който е издълбан надписа: „AD 1672 (Anno Domini 1672).
За това какво е станало с църквата при разоряването на Чипровци в 1688 г., трябва да се има предвид и, че потушаването на въстанието е извършено от турския съюзник маджарския пълководец Емерик Текели, който бил заклет враг на католицизма. Вероятно той е разрушил до основи близката католическа църква „Санта Мария“, а църквата „Св. Възнесение“ като източноправославна е по-малко пострадала. Кога е възстановена разрушената ѝ част не се знае, но тъй като след въстанието жителите на градчето се пръснали из близки и далечни краища и са дошли по тези места нови заселници едва към началото на XVIII в., то вероятно още тогава е бил преизграден и храма.
В по-късен период (XIX в.) към църквата е бил пристроен обширен притвор.
Църквата „Св. Възнесение“ е твърде особена по своя план и представлява по-голям интерес от църквите из този край, строени по това време. Тя е еднокорабна, едноапсидна с две несиметрични една спрямо друга конхи. Църквата без притвора е дълга 14 м и широка 5,80 м, дебелината на стените е различна. Изградена е от обикновени и дялъни камъни споени с хоросан.
Прави впечатление разликата на някои детайли, които я правят по- особена: арките на вътрешните ниши са островърхи, апсидата отвътре не е сферично засводена и др..Всичко това навежда на мисълта, че в архитектурата на тази църква има доста готически заемки, механически пренесени от близката католическа църква „Санта Мария“. Подобни заемки има и в други православни църкви в района, както е например в църквата „Св. Троица“ в с. Бели Мел (недалеч от Чипровци).
Вътрешността на храма е изписана със стенописи от по-късен период, навярно когато е бил добавен притвора. Те са дело на Данаил Щиплията, както и олтарните икони, изографисани през 1869 г. Запазени са икони и от други майстори-иконата на Св. Богородица е от габровеца Герги Тихолов нарисувана през 1847 г.
За съществуването на църквата през 1834 г. се съди по надписа върху един каменен свещник.
На апсидата и на двата певника отвън са вградени каменни плочи с надписи от ралични години, като най-старият е издълбан върху един песъчник на апсидата, където се чете надпис в две части:“В лето з.р.п.е.(1677 г.) Неделко Николовь синь..“ и „Петрь Михаиловь митрополить софиски владiка Даниль 1677“.
Църквата „Св. Възнесение Христово“ е един красив пример за приемствеността на българския дух и култура през различните епохи. Като цяло паметникът е добре реставриран и поддържан.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12150353